Návrhy a projekty zelených plôch

V rámci vypracovania návrhov a projektov zelených plôch poskytujeme nasledujúce služby:

  • Vykonávame projektovanie zelených plôch, ako sú sídlisková zeleň, parky, rekonštrukcie historických záhrad, rodinné a vilové záhrady v nadväznosti na dendrológiu
  • Zavádzame informačné systémy o zeleni, vrátane evidencie zelene a programov pre jej údržbu a financovanie
  • Pripravujeme dokumenty starostlivosti o dreviny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny
  • Navrhujeme revitalizačné a kompenzačné opatrenia

Referencie