Novela zákona EIA.

Od 1.1.2019 platí novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tá zohľadňuje zákon číslo 177/2018 Z.z o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže.  PDF si môžete pozrieť tu: ZZ_2006_24_20190101.