Novela zákona EIA.

Od 1.4.2024 platí novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tá zohľadňuje zákon číslo 272/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy.

Viac si môžete pozrieť tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20240401.html