Práca

Naše spoločné hodnoty odrážajú etický prístup a vysoký stupeň zodpovednosti v práci. Ceníme si iniciatívu a tímového ducha, ako aj schopnosť vnímať pracovné úlohy ako výzvu, a nie problém. Ak si myslíte, že by ste svojimi schopnosťami a nasadením mohli prispieť k rozvoju našej firmy, pomáhať pri ochrane prírody a životného prostredia a máte záujem u nás pracovať, dajte nám o sebe vedieť.

K svojej žiadosti pripojte podrobný pracovný životopis, e-mail a telefónne číslo, ako aj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Prosíme o pochopenie, že vzhľadom na kapacitu a možnosti zamestnania budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov.

Kontakt pre zasielanie žiadostí:
pracovnemoznosti@ekojet.sk