Hodnotenie vplyvov činnosti na životné prostredie – EIA / SEA

2024

  • Rekonštrukcia Eszterházyho paláca, Kapitulská ulica Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • Hokejová hala Trnava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald´s Piešťany, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • PIETNE MIESTO – Demänovská Dolina lokalita – LÚČKY, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • Polyfunkčná zóna MLYNÁRKA, Mlynské nivy, Bratislava-Ružinov, 1. etapa, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald´s Bratislava Shopping Palace, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • Obytný súbor AGADU, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • Územný plán obce Chorvátsky Grob, Správa o hodnotení strategického dokumentu, 2024
  • II/537 Obchvat obce Starý Smokovec, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • Administratívno obytný komplex Prešovská, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • POLYFUNKČNÝ AREÁL PRI DRAŽDIAKU, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • Bratislavské podhradie – Vydrica, I. Etapa, objekt SO-V3, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • POLYFUNKČNÝ OBJEKT MIEROVÁ, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • Obchodná zóna GLP Bratislava, Hala D, Hala E, Hala F, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • OBCHODNÉ CENTRUM ZAZA PARK POPRAD – Nákupné centrum a Obchodný dom Retail B, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024
  • Celomestské centrum Petržalka – Centrálne územie, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2024

2023

  • BORY BÝVANIE etapa 5, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením HARTL POWERCRUSHER, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a vydaniu prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Rekreačný súbor Rybníčky, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • IBV Suchá nad Parnou, lokalita Pod mladou horou – 105 RD, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Demänová Village – záujmové územie, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • GOLF RESORT SEDÍN – REKREAČNÝ AREÁL A AGROTURISTIKA, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Onkologický ústav Svätej Alžbety – Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C, Heydukova ulica, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Komunitná zástavba, Bystrá, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • PETRŽALKA CITY – lokalita A (Chorvátske rameno-Hálova-Rusovská cesta), 2. etapa – súbor stavieb Bratislava, Petržalka – SO 03 Objekt „B“ – hromadná garáž a športové centrum, SO 04 Administratívna budova „C“, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Sushi bar – NFŠ nákupná pasáž, SO 005 NFŠ Nákupná pasáž, Nebytový priestor č. 50 (1NP), Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia  v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Ložisko nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, Husiná – Hôrka, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Parkovací dom SO-101, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • „Kopčianska – Technická infraštruktúra“, „Kopčianska – Zokruhovanie sietí“, „Kopčianska – Infraštruktúra Nová Bratská“, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – Komunikácia vetva 15, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 2023
  • Rekreačný Ekoareál Nivky, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald’s, Bratislava Shopping Palace, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Polyfunkčný komplex Nová Devínska, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Polyfunkčný komplex Čerešne 5, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Bytové domy Kamenný mlyn, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Skladovo – výrobná hala KSC14, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • BD PEZINOK SEVER, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Budova ubytovacieho zariadenia, Rozšírenie celoročnej prevádzky, Aquapark TATRALANDIA Liptovský Mikuláš, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030), Oznámenie o strategickom dokumente, 2023
  • Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030, Oznámenie o strategickom dokumente, 2023
  • Obytná zóna SILVESTRIS, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald’s Piešťany, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022 – 2027 – 2030, Oznámenie o strategickom dokumente, 2023
  • Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji, Oznámenie o strategickom dokumente, 2023
  • Obchodná zóna GLP Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Chovná hala pre kury s voľným výbehom, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Úprava križovatky a parkovacích plôch spoločnosti Kofola, Rajecká Lesná, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald’s Trnava – Trstínska, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením RESTA CH2 900X600, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Polyfunkčný komplex „Nový trh“, Ružová dolina, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Rezidencie Odevná, Trenčín, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • HALA Q&L 2, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 – 2030, Oznámenie o strategickom dokumente, 2023
  • Vodíková stratégia Košického kraja, Oznámenie o strategickom dokumente, 2023
  • Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 – 2030, Správa o hodnotení strategického dokumentu, 2023
  • Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja, Správa o hodnotení strategického dokumentu, 2023
  • Bytový komplex v lokalite Rinzle Rača, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy, Oznámenie o strategickom dokumente, 2023
  • Helios Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, rekonštrukcia a dostavba, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Garbe Park Bratislava City, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • IBV Horný Dvor, Chorvátsky Grob – časť Čierna Voda, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ulica, Košice, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • NOVÝ MAJERHOF, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • BORY BÝVANIE 5, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald´s Trnava – Trstínska, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • NOVÉ CENTRUM RUŽINOVA – Polyfunkčný bytový dom, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023
  • City Park Záhorská Bystrica, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2023

2022 

  • Polyfunkčný komplex BKD Demänová, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Rusovce Sever, dopravná a technická infraštruktúra, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Obytná zóna Trnava – Pri Modranskej ceste, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Obytný komplex Laurin dvor, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Ekolekáreň „Twin City“, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok na zmenu účelu využitia časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Rozvojové územie – BORNÍKY D1, Parcelácia a technická infraštruktúra územia, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Ťažba štrku Most pri Bratislave (rozšírenie ťažobného priestoru), Písomné vyhodnotenie pripomienok k aktualizácii povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Lakeside Park Bratislava – Phase II, Tomášikova ul., Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Hokejová hala Trnava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Športovo-rekreačný areál, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Rezidencia Dúbravka – Hanulova a BD Hanulova 5/D, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • PARK CITY LIVING – REZIDENČNÁ ZÓNA VII.A S TECHNICKOU A OBČIANSKOU VYBAVENOSŤOU, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • BORY BÝVANIE etapa 5, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Areál Rusínska, Prešov, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Polyfunkčný súbor Zoborka, Nitra, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • I/16 Vidiná – rekonštrukcia mosta ev. č. 16 – 225, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • I/16 Vidiná – rekonštrukcia mosta ev. č. 16 – 226, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Úprava križovatky a parkovacích plôch spoločnosti Kofola, Rajecká Lesná, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Bytové domy – Kamenný mlyn, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Parkovací dom – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Mountpark A hala DC5, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Skladovo – výrobná hala BB1, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Modernizácia farmy dojníc, Dolné Trhovište, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Obytný súbor Cukrová I, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho odpadu, Hliník nad Hronom, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Občianska vybavenosť, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Obytný súbor Rakyta, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Polyfunkčný komplex Čerešne 5, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Novostavba bytových domov MYJAVA – VŔŠOK, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Polyfunkčný komplex BKD Demänová, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Obytný komplex Laurin dvor, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Rekreačný súbor Rybníčky, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Obchodná zóna GLP Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Program Rybné hospodárstvo 2021-2027, Oznámenie o strategickom dokumente, 2022
  • OBYTNÁ ZÓNA TRNAVA – CUKROVAR, I. etapa – zmena spôsobu vykurovania, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • IBV Horné pole Zvončín, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného povolenia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Orešianky 2.0, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Robotické pracovisko zvárania – objekt SO 01.01. Montážna a skladová hala 1 – Priemyselný park DNV, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením TRAKPACTOR 320SR, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Zmena stavby pred dokončením „STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“ na bytový dom, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Pri Mlynoch, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Hokejová hala Trnava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Štrkovňa Petržalka, zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením JAWMAX 450 a REMAX 300, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Modernizácia farmy dojníc Dolné Trhovište, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava – Reštaurácia v predajnej jednotke 5F.02.3.1 (2NP), Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • IBV Panské pole, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • DinoPark Liptovský Ján, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Modernizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Trnava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Polyfunkčný komplex Matador, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • IBV Piešťanská – objekty technickej a cestnej infraštruktúry, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Polyfunkčná zóna MLYNÁRKA, Mlynské nivy, Bratislava-Ružinov, 1. etapa, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Polyfunkčný súbor Medze, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • Program Rybné hospodárstvo 2021-2027, Správa o hodnotení strategického dokumentu, 2022
  • Polyfunkčný súbor Agátová, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022
  • PARKOVACÍ DOM NA HLINÁCH, TRNAVA, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2022

2021

  • Obchodné centrum ul. Zlatomoravecká, Nitra, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Obytný súbor Trnava, Zátvor II., Ulica Piešťanská – Etapa E1, Pavilón/Terasa SO-01, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Podzemný parkovací dom a mestský park na Kollárovom námestí – Kollárovo nám. Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie stavebného povolenia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Rozšírenie výrobného areálu Kaiser, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Bezručova 5, Stavebné úpravy v časti Ram´s Bistro, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Dostavba areálu NEOPROT – Administratívno – obytný komplex SARA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • POLYFUNKČNÝ KOMPLEX BKD DEMÄNOVÁ, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Obnova Pálffyovského kaštieľa, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Hotel Čerešne (Čerešne 3)“, „Parkovisko Polianky“ a „Polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne 4)“, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Obchodné centrum Trenčín, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • ADMINISTRATÍVNY OBJEKT VOTRUBOVA, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • OBYTNÝ SÚBOR POD VŔŠKAMI – BLOK C OBYTNÁ ZÓNA KRČE, ZÁHORSKÁ BYSTRICA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • AAF Výrobno-skladová hala, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Úprava vedľajších produktov výroby mobilným drviacim zariadením RESTA CH2 900X600, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • BLUMENTAL REZIDENCIA ll, Kancelársky priestor spoločnosti Boataround.com, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na povolenie zmeny v užívaní časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • I/51, I/76 Nitra – Kalná nad Hronom – Levice (Šarovce), kapitola C.1 Životné prostredie, Štúdia realizovateľnosti, 2021
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Obytný súbor, Fazuľová, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • NOVÉ CENTRUM RUŽINOVA – Polyfunkčný bytový dom, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • POLYFUNKČNÝ SÚBOR MEDZE, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Úprava križovatky a parkovacích plôch Kofola, Rajecká Lesná, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením TRAKPACTOR 320SR, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové, Písomné vyhodnotenie pripomienok na zmenu stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Bytové domy – Kamenný mlyn, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Cesta I/61 Bratislava – Senec, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Obytná zóna Trnava – Medziháj, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Polyfunkčný areál Lamačská cesta – Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu stavebného povolenia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Bezručova 5, Stavebné úpravy v časti Ram´s Bistro, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Chovná hala pre nosnice s voľným výbehom, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Polyfunkčný súbor NIVI, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • „Hotel Čerešne (Čerešne 3)“, „Parkovisko Polianky“ a „Polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne 4)“, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor, Písomné vyhodnotenie pripomienok na zmenu stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÝ VRCH I, BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES, Odborný posudok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • POLYFUNKČNÝ DOM BISKUPICE, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Obytná a polyfunkčná mestská štvrť Párovské lúky Nitra, lokalita Párovské lúky – Mlynárce I., 1. etapa, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Predajné centrum pre dom a záhradu ul. Pri letisku, Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Discovery Tower – Bytový dom, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Centrálny sklad Sereď, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • I/65 MOST NAD ŽELEZNICOU PRI ZLATÝCH MORAVCIACH, MOST 65 – 020, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Polyfunkčný súbor Agátová, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Nové Zámky, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • CTPark Trnava, plánované rozšírenie hál, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Bytový dom – Vajnorská ulica, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Vodná elektráreň Čunovo II, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • CTPark Trnava II, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • OZ CUKROVAR TRNAVA SO-1 Kostrový rozvod horúcovodu, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Rázsochy Residence, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Výrobno – skladová hala CTPark BRA16, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Areál Visteon Slovakia – Priemyselný park Nitra – Sever – SO 02 Montážna hala 2, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Polyfunkčný komplex Nový trh, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Polyfunkčný bytový dom RAČIANSKA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • Logistické centrum Triblavina, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021
  • IBV Skalka nad Váhom, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2021

2020 

  • Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu, Antolská ul., Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • KGJ Myjava, Hurbanova ul. – 99 kW, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • IBV Špačince, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Parkovací dom Stará Ľubovňa, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18, Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu, Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa, Prieskum životného prostredia, Návrh opatrení podľa záverečného stanoviska MŽP SR, Vplyv stavby na životné prostredie, Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP, DUR, 2020
  • Polyfunkčná stavba Twin City Tower – objekt A1, prevádzka kaviarne COFFEESHOP, Písomné vyhodnotenie pripomienok na zmenu účelu využitia časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Polyfunkčná stavba Twin City Tower – objekt A1, prevádzka pánskeho kaderníctva ROYAL BARBER, Písomné vyhodnotenie pripomienok na zmenu účelu využitia časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Výkup farebných kovov, železného šrotu a papiera, Úľany nad Žitavou, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • LakeSide Park Bratislava, Phase II., Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Polyfunkčný komplex ISTER TOWER, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Monitorovací systém prístavov, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Havarijné opatrenia pre Verejné prístavy, a.s., Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Rekonštrukcia Eszterházyho paláca, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Polyfunkčný bytový dom Račianska, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Logisticko-priemyselný park Čierny les, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Discovery Tower – Bytový dom, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Areál reštaurácie v lokalite železná studnička – Rotunda, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre vydanie stavebného povolenia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu, Antolská ul., Bratislava, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • CTPark Nitra – Rozšírenie parkovacích miest, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Plán likvidácie štrkoviska PAŽITE, k. ú. Dubnica nad Váhom, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Prevádzkový areál Zeppelin SK Bratislava, Triblavina, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Polyfunkčný dom na Janotovej ulici – Janotka, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Danube Rehabilitation Measures (DaReM), Správa o hodnotení navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Novostavba bytových domov MYJAVA – VŔŠOK, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Logistický park Dunajská Streda, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Interiér TEHELNÉ POLE – kaviareň, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • YES Visage Bratislava, Bezručova 3 – nové priestory kliniky, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Prístavba k existujúcemu objektu s.č.4321 (predajné a servisné centrum návesov – DAF), Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Obytný súbor Rakyta, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Komplex bývania a občianskej vybavenosti, Saratovská ulica, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • IBV Horné pole, Zvončín, Pozemné komunikácie a inžinierske siete, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Polyfunkčná budova Westend Square, Priestor č. 102.16.A na 1.NP, Písomné vyhodnotenie pripomienok na zmenu účelu využitia časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno (Master Plan), Odborný posudok vypracovaný podľa § 13 zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Parkovisko SZU Kramáre, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Polyfunkčný objekt, Záhradnícka ul. a Garážový dom, Záhradnícka ul., Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • REHASPORT – predajňa a rehabilitačné centrum, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Výstavba parkoviska pri bráne č. 10 na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Obytný súbor ZÁTVOR II. – Relax park II, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Polyfunkčný súbor Zoborka, Nitra, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Rekreačno-športový areál, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Polyfunkčný komplex Dúbravka, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Obytná zóna Trnava – Pri Orešianskej ceste, Správa o hodnotení navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Rekonštrukcia Eszterházyho paláca, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Bytový dom Vajnorská, Písomné vyhodnotenie pripomienok na začatie územného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením TRAKPACTOR 320SR, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Nosný systém MHD, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Využitie odpadu na povrchovú úpravu terénu v obci Podkriváň, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020
  • Chovná hala pre kury s voľným výbehom, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2020

2019 

  • Administratívna budova dopravných a stavebných služieb a polyfunkčné objekty dopravných a stavebných služieb, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR – Púchov, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Doinštalácia liniek Bentley, objekt SO 01.01 Montážna a skladová hala 1, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Polyfunkčné objekty „Vlčie Maky“ a budovy obchodu, výroby a služieb, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Stavebné úpravy cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Vzdušné vedenie 2×110 kV Tr Nitra-Čermáň – Rz 110 kV Veľký Ďur, Zmena trasy pre variant 4A, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZAPA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Lunter bistro, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene účelu využitia časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením RESTA a mobilným zariadením KEESTRACK, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Obytný súbor Záhorská, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Multifunkčné zábavné centrum, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Zóna HBV / IBV a IS, Hliny 1 – juh, Nová Dubnica, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Bytové domy Domové role a Bytové domy Domové lúky, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • NOOK EVENT CAFE, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene účelu využitia časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava Fáza II, Oznámenie o strategickom dokumente, 2019
  • Diaľnica D2 – križovatka Bratislava – Čunovo, Odborný posudok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Odborný posudok pre strategický dokument: „Územný plán obce Buková – Zmeny a doplnky 01-02/2018“, 2019
  • Obytný súbor PRÚDY Trnava, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Obnova Pálffyovského kaštieľa, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Letisko Bratislava – parkovisko pri bráne 10, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Výstavba hangárov VIP HANDLING a. s. na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Rozšírenie existujúceho hypermarketu TESCO – Petržalka o nákupnú galériu, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Nadstavba garáží DOAS, Košická 56, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením RESTA a mobilným zariadením KEESTRACK, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Novostavba bytových domov MYJAVA – VŔŠOK, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Danube Rehabilitation Measures (DaReM), Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Logistický park DOAS, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Bytový dom a apartmánový dom – Sedmokrásky, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Development Bottova ZSE Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Polyfunkčný bytový dom Agátová, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Dočasná mobilná betonáreň RAPID, Vlčie hrdlo, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • CTPark Trnava, doplnenie parkovacích stojísk a rozšírenie súvisiacich spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Bytové domy Pezinok – Muškát II, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Nájomná jednotka – Pizza Mizza, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene účelu využitia časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY TOWER, Bratislava, Komerčný priestor SU T 003 – Nail studio (Nechtové štúdio), Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene účelu využitia časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Obchodné centrum Trenčín, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Rozšírenie existujúceho hypermarketu TESCO Petržalka o nákupnú galériu, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Yes Visage Bratislava, Bezručova 3 – nové priestory kliniky, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019

2018

  • Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM, Trnavská cesta, Bratislava – Ružinov, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Komplex bývania a občianskej vybavenosti, Saratovská ulica, Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, Odborný posudok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Prístavba a rozšírenie Relax centra Pečeňady, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Dočasná mobilná betonáreň RAPID, Vlčie hrdlo, Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZAPA, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie priestorov v závode, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • ARBORIA II, Polyfunkčná zóna, Trnava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička – Rotunda, Písomné vyhodnotenie pripomienok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • CTPark Trnava, Zavar (Dodávateľský park PSA Zavar – Trnava), Skladová hala TRN6 – rozšírenie 07, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Parkovisko SZU Kramáre, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Obnova Pálffyovského kaštieľa, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Národný futbalový štadión Bratislava – SO 007.1 NFŠ Tréningové ihriská ZŠ Kalinčiakova, Dokumentácia posúdenia vplyvu zmeny navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – HARTL POWERCRUSHER, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Národný futbalový štadión Bratislava – SO 007.1 NFŠ Tréningové ihriská ZŠ Kalinčiakova, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia zlúčeného so zmenou stavby pred jej dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Kopčianska JUH, Polyfunkčná zóna, Bratislava, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • R1 Banská Bystrica, Kremnička – dobudovanie križovatky, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Letisko Bratislava – parkovisko pri bráne 10, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • REVITALIZÁCIA ZÓNY PENTAGON, BYTOVÝ DOM HRADSKÁ, BYTOVÝ DOM TALIN, REVITALIZÁCIA PARKU, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Zberný dvor v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Územný plán zóny, Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory, Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (časť A, časť B) podľa prílohy č. 5 zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Diaľnica D2 – Protihluková stena Lamač, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA KORZO V PRIEVIDZI – 3. ETAPA, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Parkovisko Nemocnica Antolská, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Obnova Pálffyovského kaštieľa, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Rekreačný areál Rusovce, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Bytový dom BD2, Devínska Nová Ves, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • ARBORIA II, Polyfunkčná zóna, Trnava, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Priemyselný park a Logistické centrum Sereď, SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Polyfunkčný komplex Dúbravka, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • CESTA I/64 KOMÁRNO, OBCHVAT, Odborný posudok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • I/63, I/13 Dunajská Streda – Veľký Meder – Medveďov – Komárno, kapitola C.1 Životné prostredie, Štúdia realizovateľnosti stavby, 2018
2017
  • BELLA SK – LOGISTICKO-ADMINISTRATÍVNY AREÁL, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie územného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Územný plán zóny, Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory, Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Logisticko – výrobný park DNV, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Parkovisko SZU Kramáre, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, Diaľnica D3 Skalité – štátna hranica SR/PR, Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR, Primerané posúdenie vplyvov stavby na územia sústavy NATURA 2000 v zmysle článku 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, 2017
  • Polyfunkčný objekt „Treenium“ Gagarinova, Mierová, Hraničná, Bratislava – Ružinov, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Polyfunkčný BD Račianska, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Obchodné centrum Ptáček – Zlaté Piesky, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Cesta I/72 Brezno – Rimavská Sobota, Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby, 2017
  • Zasielateľské centrum Hornbach BA – D. N. Ves, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Obytná zóna Nobelova, Polyfunkčný dom – objekt B, objekt C a súvisiace stavebné objekty, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z, 2017
  • Ťažba stavebného kameňa v dobývacom priestore Beluša, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Projekt HÁJPARK Kutlíkova, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Obytný súbor Zlaté krídlo, Rača, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • CTPark VODERADY – Externé parkovisko VOD1, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Obytný súbor – ZÁTVOR II., Trnava, Piešťanská cesta, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Polyfunkčný objekt GREEN ATRIUM Trnavská, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička – Rotunda, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Dostavba areálu NEOPROT – Administratívno – obytný komplex SARA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Záhradkárska a chatová osada, Lokalita Zz1 – Zelená voda, Most pri Bratislave, 1. etapa a 2. etapa, Písomné vyhodnotenie pripomienok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Mountpark Logistické centrum Bernolákovo, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, zmena 05.2017, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Betonáreň – Vrakunská cesta, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Logisticko – administratívny areál Bella SK, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Národný futbalový štadión (1. Stavba – štadión, parkovanie a doplnkové funkcie), Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, Písomné vyhodnotenie pripomienok na zmenu stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, AREÁL č. 3 (Sektory D+J), zmena 06.2017, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • PHAROS Bratislava, Letisko – západ, dopravná a technická infraštruktúra, primárna komunikácia časť „D“, sekundárne komunikácie časť „G“, „H“, „I“, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Obytný súbor Zábreh, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Zmena v užívaní stavby. Perla Ružinova fáza 2, Polyfunkčné centrum Mierová, ulica Mierová, Bratislava. Interiér lekárne a ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene účelu stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Zasielateľské centrum Hornbach BA – D. N. Ves, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Detské voľnočasové centrum MEINL RESIDENCE Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene účelu stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Výrobný areál Continental Zvolen – Sklad odliatkov, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Doinštalácia sušičiek – objekt SO 02.2 práčovňa – Priemyselný park DNV, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre vydanie stavebného povolenia v zmysle  zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Doinštalácia liniek Bentley, Montážna a skladová hala 1 – Priemyselný park DNV, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre vydanie stavebného povolenia v zmysle č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Obchodné centrum DnV (Dubnica nad Váhom), Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy, Stavenisková trafostanica, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Polyfunkčný bytový dom – Pod záhradami, Bratislava – Dúbravka, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Obytný súbor Dolný Slanec, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ, časť EIA, Odborný posudok v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Obytný súbor Nový majer, Stupava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Zber starých vozidiel, Vajnorská ulica, Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Záhorská Bystrica – kanalizačný zberač SC, Písomné vyhodnotenie pripomienok ku kolaudačnému konaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Polyfunkčný komplex ISTER TOWER, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • HALA MESAROLI SENEC, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • R1 Banská Bystrica, Kremnička – dobudovanie križovatky, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • NIDO 2 – Projekt občianskej vybavenosti – apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby, Trnavská cesta, Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Cesta I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa, Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby, 2017
  • Kopčianska JUH, Polyfunkčná zóna, Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Obytný súbor Zlaté krídlo Rača, Písomné vyhodnotenie pripomienok ku kolaudačnému konaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY, Objekty B1, C0, C1, C2, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
2016
  • Bytové Domy Muškát II., Pezinok, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • CityPark Ružinov, SO 201 D, Polyfunkčný objekt D s podzemnými parkovacími státiami, Písomné vyhodnotenie pripomienok k povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosáková ulica – Janíkov dvor, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Národné centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania Jarovce, Dokumentácia EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – križovatka D1, Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby, 2016
  • Rýchlostná cesta R3 Martin – Šášovské Podhradie, Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby, 2016
  • Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR – Púchov, Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby, 2016
  • KGJ MYJAVA, Hurbanova ul. – 99 kW, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Záhrady Devín, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Polyfunkčný objekt Seberíniho, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor Veľké Leváre, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Prístavba prevádzky servisného strediska, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obchodno – spoločenský komplex Mýtna – Radlinského, 2. etapa, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor – Nové Slovany, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor Dolný Slanec, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Business park Senec, Hala C, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Polyfunkčná stavba Twin City – Objekt A1, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Administratívne a produkčné centrum Triblavina, Haly A, B, C a Haly D – H, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Vzdušné vedenie 2×110 kV, Tr Nitra-Čermáň – Rz 110 kV Veľký Ďur, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Hunkovce, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • PETRŽALKA CITY – LOKALITA A, 2. etapa – súbor stavieb, Bratislava – Petržalka, ČASŤ STAVBY: PETRŽALKA CITY, etapa 2 A SO 03.1 Polyfunkčný bytový dom B a súvisiace objekty, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Logisticko – výrobný park Devínska Nová Ves, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rýchlostná cesta R1 úsek Korytnica – Ružomberok, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor – ZÁTVOR II, ulica Veterná, Trnava, Obytný súbor Arboria Trnava, B02, B04, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Diaľnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh, časť I.1 Dendrologický prieskum, inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín; časť L.1 Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP; časť M Vplyv stavby na životné prostredie, 2016
  • Polyfunkčná stavba Twin City – Objekt A4, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytná zóna Nobelova, SO 01 POLYFUNKČNÝ DOM – OBJEKT A a súvisiace objekty, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor – ZÁTVOR II, ulica Veterná, Trnava, SO B05 – B10, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Bytové domy Pezinok – Muškát II, Bytový dom D5, D6, D7, D8, D9 a súvisiace objekty, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor Arboria Trnava, Bytový dom B04 a súvisiace objekty, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor Malé Krasňany, Račianska ul., Bratislava, Stavebné objekty SO 211 Spevnené plochy 1 a SO 213 Parkoviská, cyklotrasa a spevnené plochy 3, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rýchlostná cesta R3 Martin – Rakovo, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Bytové domy Bystrická, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Areál STD DONIVO, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • BELLA SK – LOGISTICKO-ADMINISTRATÍVNY AREÁL, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Optická prípojka pre stožiar TVP Towercom v k.ú. Turá Lúka, Myjava, Časť ochrana prírody, 2016
  • Inštalácia liniek Rehau – Skladovo – montážna hala 2 – II. etapa – Priemyselný park DNV, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre vydanie stavebného povolenia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor Dolný Slanec, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička – Rotunda, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Polyfunkčný súbor Dunajské Predmestie III. etapa, Stavebný objekt SO-01-B-5, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, Hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, 2016
  • Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosáková ulica – Janíkov dvor, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Polyfunkčný súbor Dunajské Predmestie IV. Etapa, SO-01-B-6 Malé ubytovacie zariadenie cestovného ruchu, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Športový a rekreačný areál Jarovce / GCE Golfový klub Engerau, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Polyfunkčný objekt Staromestská Office, Veterná ulica, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Správa z ornitologického (zoologického) prieskumu trasy diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever (km 2,5 – km 5,3) pred odlesnením, 2016
  • Areál STD DONIVO, SO-01 (Kontrolná hala a sklad, administratíva), Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek km 0,000 – 3,638 (13 600 – 17 238 D1) a 2. úsek km 5,359 – 16 000 (18 959 – 29 600 D1), Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rozšírenie existujúceho hypermarketu TESCO – Petržalka o nákupnú galériu, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Diaľnica D1 Turany – Hubová, Odborný posudok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
2015
  • Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie budovy R&D, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • Obytná zóna – Bytové domy Trnava – Modranka, Topoľová ulica – juh, Zámer EIA, 2015
  • Lakeside Park Bratislava – Phase II, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • ALFA PARK – TOWER A, Správa o hodnotení, 2015
  • ALFA PARK – TOWER B, Správa o hodnotení, 2015
  • Podzemný parkovací dom a mestský park, Kollárovo námestie, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k Zámeru v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • BAUHAUS Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • PREDAJŇA A SKLAD SCONTO, Bratislava, Slovensko, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • Decathlon Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania pre záväzné stanovisko v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Priemyselný park DNV, SKLADOVO MONTÁŽNA HALA SCHNELLECKE, Písomné vyhodnotenie pripomienok k Zámeru v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • ADMINISTRATÍVNO – LOGISTICKÉ CENTRUM, SLOVNAFTSKÁ UL. – BRATISLAVA, PRIMÁRNA INFRAŠTRUKTÚRA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanova ul., Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre územné konanie v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Nákupné centrum Vajnoria, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • REKONŠTRUKCIA VODOVODNÉHO VÝTLAKU SO-H102 – 1. ETAPA, Písomné vyhodnotenie pripomienok v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Obytný komplex Svornosť – Podunajské Biskupice, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • VÝROBŇA ASFALTOVÝCH ZMESÍ Nové Zámky, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • ZÁHRADY DEVÍN, Písomné vyhodnotenie pripomienok pre stavebné konanie v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany, Zámer EIA, 2015
  • POLYFUNKČNÝ SÚBOR DUNAJSKÉ PREDMESTIE I. ETAPA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene stavby pred dokončením v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • POLYFUNKČNÝ SÚBOR DUNAJSKÉ PREDMESTIE II. ETAPA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie stavebného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Obchodno – spoločenský komplex Mýtna – Radlinského 1. etapa Administratívno obytný súbor, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu stavby pred dokončením s dopadom na UR v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Obchodno – spoločenský komplex Mýtna – Radlinského 2. etapa, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu územného rozhodnutia v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY- zmena stavebných objektov, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu územného rozhodnutia v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie stavebného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Posudzovanie návrhov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Polyfunkčný bytový dom Pod záhradami, Bratislava – Dúbravka, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu územného rozhodnutia v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • KGJ MYJAVA, Hurbanova ul. – 99 kW, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • Rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná – Svinná, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava, Spodná stavba, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie stavebného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • POLYFUNKČNÁ STAVBA TWIN CITY – OBJEKT A1, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Bussines park Senec, Hala C, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • Projekt Hájpark Kutlíková, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre vydanie stavebného povolenia a búracieho povolenia na časť stavby v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Kovošrot Cvik Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok pre vydanie dodatočného stavebného povolenia v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Nové BRC – Polyfunkčný objekt, parc. č. 280/1 a 280/3 Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Predajňa a sklad SCONTO Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Logistická hala, areál 312 – LIDL, Oznámenie o zmene činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, parc. č. 3992/58, 4085/10 – katastrálne územie Sereď, Oznámenie o zmene činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • G12 – Logistická hala Skalica, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Bytový dom Tomášikova – Trnavská, Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • City park Trnava – Trstínska cesta, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná, Oznámenie o zmene činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • CityPark Ružinov, SO 201 D, Polyfunkčný objekt D s podzemnými parkovacími státiami, Oznámenie o zmene činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Prístavba prevádzky servisného strediska Sereď, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie stavebného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • IBV Slnečný vrch II, Devínska Nová Ves, Oznámenie o zmene činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Územný plán zóny, technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory, Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • BETONÁREŇ – Vrakunská cesta Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Polyfunkčná stavba Twin City, objekt A2 – kolaudácia, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok pre záväzné stanovisko v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Polyfunkčný objekt Staromestská Office, Veterná ulica, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k  stavebnému konaniu v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Administratívno-obytný súbor Mýtna – Radlinského, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu stavby pred dokončením s dopadom na SP v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, Písomné vyhodnotenie pripomienok stavby pre zmenu č. 11, 12 a k jej kolaudácii v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Senec Juh – Čierna voda, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • R1 prepojenie štátna hranica SR/MR, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania a k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Obytný súbor Dúbrawa – Hrubá lúka, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • PETRŽALKA CITY – LOKALITA A, 2. etapa – súbor stavieb, Bratislava – Petržalka, ČASŤ STAVBY: PETRŽALKA CITY, etapa 2 A SO 03.1 Polyfunkčný dom B, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Spracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy, 2015
  • Terminál LNG, Komárno a Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015

2014

  • Polyfunkčný bytový dom Račianska, Bratislava, Zámer EIA, 2014
  • Výrobný areál Continental Zvolen, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • Prepojenie kotolní K-Dš1 a K-Dš2, Zámer EIA, 2014
  • Polyfunkčný objekt STAROMESTSKÁ OFFICE, Oznámenie o zmene činnosti, Zámer EIA, 2014
  • ALFA PARK – TOWER A, Zámer EIA, 2014
  • ALFA PARK – TOWER B, Zámer EIA, 2014
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY – objekt A1, Zámer EIA, 2014
  • PHAROS  BRATISLAVA – sektor C,D, E, I, K, L a M, Zámer EIA, 2014
  • DEVÍN ZÁHRADKY, Oznámenie o zmene činnosti, 2014
  • Borderbridge Moravský Sv. Ján – Hohenau, Štúdia uskutočniteľnosti – Príjazdové cesty a inundačné mosty, Zámer EIA, 2014
  • Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec – št. hranica SR/ČR, Oznámenie o zmene činnosti, 2014
  • PROJEKT HÁJPARK, Zámer EIA, 2014
  • Nájomné byty areál Matador Stavby 1 – 5, Zámer EIA, 2014
  • Lokalita Matador, blok OV+B/1 a OV+B/2, Zámer EIA, 2014
  • Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky – Čaka, hodnotenie Natura 2000 podľa čl. 6.3 smernice EU 92/43/EHS, Oznámenie o zmene činnosti, 2014
  • Polyfunkčný bytový dom, Pod záhradami, Bratislava – Dúbravka, Zámer EIA, 2014
  • PHAROS BRATISLAVA – sektor C, D, E, I, K, L a M, Správa o hodnotení, 2014
  • Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre rýchlostnú cestu R2 Šaca – Košické Oľšany, Správa o hodnotení, 2014
  • Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre stavbu diaľnice D1 privádzač Lietavská Lúčka, Správa o hodnotení, 2014
  • Obytný súbor Malé Krasňany (pôvodne Obytný súbor Pod vinohradom), Správa o hodnotení, 2014
  • Strategické environmentálne hodnotenie Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2014- 2020, Správa o hodnotení, 2014
  • Obytný súbor Dúbrawa Hrubá lúka, Zámer EIA, 2014
  • Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2014- 2020, Správa o hodnotení strategického dokumentu, 2014
  • Nová univerzitná nemocnica v Bratislave, Zámer EIA, 2014
  • Aministratívno-obytný súbor Mýtna Radlinského, Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • HROMADNÝ GARÁŽOVÝ DOM, FURDEKOVA UL., BRATISLAVA, Zámer EIA, 2014
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY – zmena stavebných objektov, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • Obchodno – skladovací areál, sektor J, Zámer EIA, 2014
  • AREÁL OBCHODU A SLUŽIEB RUŽOMBEROK, Zámer EIA, 2014
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY – zmena stavebných objektov,  Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • HOTEL HELIOS – Štrbské Pleso, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • Logistic park Triblavina, Zámer EIA, 2014
  • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Zámer EIA, 2014
  • Priemyselný park DNV, SKLADOVO MONTÁŽNA HALA SCHNELLECKE – INGOS, a. s., Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • Rekonštrukcia objektu Bezručova 5, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • Operačný Program Efektívna Verejná správa, Záverečná správa, 2014
  • MOST PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV DOBROHOŠŤ – DUNAKILITI – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Odborný posudok, 2014
  • Diaľnica D1 Budimír – Bidovce, hodnotenie vplyvov diaľnice na NATURA 2000 podľa čl. 6.3 smernice EU 92/43 EHS, 2014
  • Primerané posúdenie vplyvov stavby rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou na územia sústavy Natura 2000 v zmysle č. 6.3 smernice 92/43/EHS o biotopoch, 2014

2013

  • Park Snow Veľká Lomnica, Zámer EIA, 2013
  • Obytný súbor Pod vinohradom, Zámer EIA, 2013
  • Zariadenie výroby a výrobných služieb – SO 01 Mobilná betonáreň ELBA SUPERMOBIL ESM 60, Správa o hodnotení, 2013
  • BYTOVÝ DOM NOBELOVA na Podnikovej ulici v Bratislave, Správa o hodnotení, 2013
  • Geotermálna elektráreň Horný Jatov, Zámer, 2013
  • Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, Správa o hodnotení, 2013
  • Reštaurácia Snežienka – rekonštrukcia objektu, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013
  • Športová hala, Bratislava – Petržalka, Zámer EIA, 2013
  • Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3 a Hotel, Bezručova 5, Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY – objekt A1, Zámer EIA, 2013
  • Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka, Zámer EIA, 2013
  • Bytový dom Vajnorská ulica, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013
  • Diaľnica D1 Fričovce – Svina, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013
  • ALFA PARK – Tower A  a  ALFA PARK – Tower B, Zámer EIA, 2013
  • Polyfunkčný bytový dom RAČIANSKA, Bratislava, Zámer EIA, 2013
  • PHAROS BRATISLAVA – sektor C,D, E, I, K, L a M, Zámer EIA, 2013
  • Parkovací dom Hliny, Trnava, Zámer EIA, 2013
  • Rýchlostná cesta R1 Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty R1 Nová Baňa, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013
  • Areál Koliba, bytové domy na Brečtanovej ulici v Bratislave, Zámer EIA, 2013
  • Boháčky, Bratislava – Záhorská Bystrica: Radové domy v obytnej zóne Záhorské sady v Záhorskej Bystrici, Zámer EIA, 2013
  • Výrobňa asfaltových zmesí Bulhary, Zámer EIA, 2013
  • Vedecko – výskumné centrum Triblavina – Bernolákovo, Zámer EIA, 2013
  • Geotermálna elektráreň Horný Jatov, Správa o hodnotení, 2013
  • IPR EMO 44200 – zmena systému spracovania kvapalných rádioaktívnych koncentrátov v JE Mochovce (JE EMO 1,2,), Správa o hodnotení, 2013
  • IPR EMO 44200 – zmena systému spracovania kvapalných rádioaktívnych koncentrátov v JE Bohunice (JE EBO V2), Správa o hodnotení, 2013
  • Vypracovanie správy o hodnotení vplyvov JAVYS, a.s. na obyvateľstvo a životné prostredie vo vybraných ukazovateľoch za roky 2005-2010, 2013
  • Radové domy v obytnej zóne „Záhorské sady“, Záhorská Bystrica, Zámer EIA
  • Obytný súbor Malé Krasňany (pôvodne: Obytný súbor Pod vinohradom), Správa o hodnotení, 2013
  • Diaľnica D1 Budimír – Bidovce, Hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 podľa článku 6.3 smernice EÚ 92/43/EHS, 2013
  • Rýchlostná cesta R1 Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty (SSÚR) Nová Baňa, Objekt 08a – PRÍSTREŠOK, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013
  • Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky – Čaka, Hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 podľa článku 6.3 smernice EÚ 92/43/EHS
  • Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky – Čaka, Dodatok ku správe o hodnotení, 2013
  • Borderbridge Moravský Sv. Ján – Hohenau, Zámer EIA, 2013
  • Výrobný areál Continental Zvolen – 5. etapa, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013 

2012

  • Koncepcia rozvoja mesta Topoľčany v tepelnej energetike – aktualizácia č.1, Oznámenie o strategickom dokumente, 2012
  • Oznámenie o strategickom dokumente Vištuk, 2012
  • Revízia operačného programu Doprava 2007 – 2013 v súvislosti s nedostatočným pokrokom v implementácii, Správa o hodnotení strategického dokumentu, 2012
  • D1 DUBNÁ SKALA – TURANY, PRELOŽKA CESTY III/018254, VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Dokumentácia na stavebné povolenie, 2012
  • Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou,  Súčasný stav životného prostredia dotknutého územia, Vplyvy na životné prostredie, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2012
  • Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2012
  • Priemyselný park DNV – III. etapa, SO-01.6 MONTÁŽNO – SKLADOVÁ HALA HQM, SO-01.7 MONTÁŽNO – SKLADOVÁ HALA č.4, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2012
  • Rodinné domy 13 – 20, Lomnická, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2012
  • Vedecko – výskumné centrum Triblavina – Bernolákovo, Zámer EIA, 2012
  • Obytná zóna Družstevnícka – Tatranská, Levice, Zámer EIA, 2012
  • Bytový dom Nobelova, Podniková ulica, Bratislava, Zámer EIA, 2012
  • Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanová ul., Bratislava, Zámer EIA, 2012
  • Zariadenie výroby a výrobných služieb – SO 01 Mobilná betonáreň ELBA SUPERMOBIL ESM 60, Zámer EIA, 2012
  • Geotermálna elektráreň Horný Jatov, Zámer EIA, 2012
  • Obytný súbor JARABINY, Mlynské nivy, Bratislava, Oznámenie o zmene, 2012
  • Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice, Správa o hodnotení, 2012
  • Prístavba výrobnej haly nádrží, Inergy Automotive Systems Slovakia, Zámer EIA, 2012
  • SO – 23 Výrobná a montážna hala – prístavba montážno – skladovej haly, Zámer EIA, 2012
  • Nákupné centrum Vajnoria, Oznámenie o zmene, 2012
  • Zariadenie výroby a výrobných služieb, Oznámenie o zmene, 2012
  • Obytný komplex Svornosť – Podunajské Biskupice, Zámer EIA, 2012
  • Podzemný parkovací dom a mestský park, Kollárovo námestie, Bratislava, Zámer EIA, 2012
  • Záhradkárska a chatová osada, Lokalita Zz1 – „Zelená Voda I.“ Most pri Bratislave, Zámer EIA 2012
  • ŠA TJ Baník Pezinok, viacúčelové ihrisko, Zámer EIA, 2012
  • Retail Park PHAROS BRATISLAVA – sektor F a G, Zámer EIA, 2012
  • Národný futbalový štadión – Oznámenie o zmene, 2012
  • Decathlon Bratislava Pharos, Zámer EIA, 2012
  • Bytový dom – Vajnorská ulica, Zámer EIA, 2012
  • Povrchová úprava lietadiel,Letisko M.R.Štefánika, Bratislava, Zámer EIA, 2012
  • Výrobná hala Visteon – zmena a rozšírenie výrobnej technológie, Oznámenie o zmene, 2012
  • HOBBY MARKET – Pharos Bratislava, Zámer EIA, 2012
  • Predajňa a sklad SCONTO Bratislava, Slovensko, Zámer EIA, 2012
  • R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, Zámer EIA, 2012
  • Terminál Moldava nad Bodvou, posudok, 2012
  • Výrobňa asfaltových zmesí Nové Zámky, Zámer EIA, 2012
  • Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice, Zámer EIA, 2012
  • Bytový dom Monte Verde, Zámer EIA, 2012
  • Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – Zmena D/2011 – Bytová výstavba v lokalite Rybník, Správa o hodnotení, 2012
  • Areál Action Park, Zámer EIA, 2012

2011

  • Rýchlostná cesta R7 Holice – Dunajská Streda, Správa o hodnotení, 2011
  • Vyhradené ložisko andezitu, Cigeľ, Zámer EIA, 2011
  • IMMOPARK Košice – doplnenie parkovacích miest, Zámer EIA, 2011
  • Výkup farebných kovov a železného šrotu, rozšírenie o zber batérií a akumulátorov, prevádzka Vajnorská, Bratislava, Zámer EIA, 2011
  • ÚP mesta Trnava – Zmena D/2011, Bytová výstavba v lokalite Rybník, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2011
  • Interiérové centrum bývania, Zámer EIA, 2011
  • Nákupná Galéria Tesco Petržalka, Zámer EIA, 2011
  • Výstavba rodinných domov Báč – Godmáň, Zámer EIA, 2011
  • Športový a rekreačný areál Jarovce, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2011
  • Polyfunkčný objekt KREAL, Bratislava – Petržalka, Správa o hodnotení, 2011
  • Obytný súbor Jarabiny, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2011
  • Obchodné centrum Saratovská, Bratislava, zámer EIA, 2011
  • Obytný súbor Párovské lúky – Mlynárce, Nitra, Správa o hodnotení, 2011
  • IMMOPARK Košice, doplnenie parkovacích miest, zámer EIA, 2011
  • Dostavba areálu WESTEND, polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2011
  • Územný plán obce Lošonec, Zmeny a doplnky 01/2011, SEA, 2011
  • Prekládka plynovodu z mostného telesa a osadenie nových TU na VTL plynovode DN 400/40 Bratislava – Šaľa, zámer EIA, 2011
  • Priemyselný park DaK Küster – Parkovisko, zámer EIA, 2011
  • Polyfunkčná zástavba Dúbravčice – Sever, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2011
  • Prístavba budovy Fine DNC Slovakia, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2011
  • Rýchlostná cesta R7 Veľký Krtíš Lučenec. zámer EIA, 2011
  • Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján, pre projekt AKK Basic, Správa o hodnotení, 2011
  • Priemyselný areál Hrádok, zámer EIA, 2011
  • Obytný súbor Slnečný vrch II, zámer EIA, 2011

2010

  • Europamöbel, prístavba skladu, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2010
  • Priemyselný závod G3 Facility, Trnava, zámer EIA, 2010
  • Termické zhodnocovanie odpadu v spoločnosti VAS Žilina – Mojšova Lúčka, Správa o hodnotení, 2010
  • Obaľovačka asfaltových zmesí Príbovce, zámer EIA, 2010
  • Priemyselný park DNV – III. Etapa SO-01.06 SKLADOVÁ HALA, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2010
  • Zástavba bytových domov – Pionierska ul., k.ú. Bratislava – Nové mesto, zámer EIA, 2010
  • Rýchlostná cesta R3 Dolný Kubín – diaľnica D1, správa o hodnotení, 2010
  • Obytný súbor Párovské lúky – Mlynárce, Nitra, zámer EIA, 2010
  • Diaľnica D4 Bratislava, Devínska Nová Ves – št. hr. SR/RR, Správa o hodnotení, 2010
  • Ubytovacie zariadenie športu, telovýchovy a voľného času, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2010
  • Polyfunkčný objekt KREAL, Bratislava – Petržalka, Zámer EIA, 2010
  • Staré letisko, Bratislava – Vajnory, Správa o hodnotení, 2010
  • Boleráz – rekultivácia skládky odpadov, Zámer EIA, 2010
  • Diaľnica D1, privádzač Michalovce, Správa o hodnotení, 2010
  • Metropolis Jarovce, Bratislava, Zámer EIA, 2010
  • ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009), Zmena B/2010, Mostné prepojenie Nitrianska ulica – Od Zavarského, SEA, 2010
  • ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009), Zmena C/2010, Areál Sesslerovej sladovne, SEA, 2010
  • CEPIT – Central European Park For Innovative Technologies Bratislava, Správa o hodnotení, 2010
  • Lomnické korzo, Správa o hodnotení, 2010
  • One fashion outlet Voderady, Zámer EIA, 2010
  • Podzemná garáž Kollárovo nám. Bratislava, Zámer EIA, 2010
  • Termické zhodnocovanie odpadu v spoločnosti VAS Žilina – Mojšova Lúčka, Zámer EIA, 2010
  • Rozšírenie výroby v jestvujúcich priestoroch výrobného areálu TRW Nove Mesto n/ Váhom, Zámer EIA, 2010
  • Obytný súbor Kočišské, Trnava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2010
  • ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009), Zmena D/2010 – Komerčná vybavenosť na Koniarekovej ulici, SEA, 2010
  • Trnavainvest dodávateľský park Trnava, posúdenie vhodnosti lokality, 2010
  • Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor, Zámer EIA, 2010
  • R7, Dunajská Lužná – Holice – posudok, 2010
  • Ubytovacie zariadenie pre študentov Staré Grunty, Zámer EIA, 2010
  • Polyfunkčný komplex Štrkovecké jazero, Správa o hodnotení, 2010
  • Agrocentrum Kaplna, Zámer EIA, 2010
  • Obytná zóna Sauberg – Pri peci, Svätý Jur, Zámer EIA, 2010
  • One fashion outlet Voderady, Správa o hodnotení, 2010
  • Zelený most na diaľnici D2 Moravský Sv. Ján, Zámer EIA, 2010
  • Diaľnica D4 Bratislava, Stupava – št. hr. SR/RR, Správa o hodnotení, 2010
  • Kotolňa na biomasu 6MW na CTZ – Nové Zámky – Dvorská cesta, zámer EIA, 2010

2009

  • Logistický areál Zeleneč I., II., zámer, 2009
  • Priemyselná hala ICU Medical Slovakia s.r.o. Vráble, zámer, 2009
  • Polyfunkčný objekt Nový Teremus, Nitra, zámer, 2009
  • Novostavba areálu firmy EPR Bratislava s.r.o., zámer, 2009
  • Výstavba rodinných domov – Jarovce – Východ, zámer, 2009
  • Výstavba rodinných domov – Jarovce – Dvor, zámer, 2009
  • Bioplynová stanica Gáň, zámer, 2009
  • Most Záhorská Ves – Angern, správa o hodnotení, 2009
  • Polyfunkčné centrum AIRCRAFT, zámer, 2009
  • Ložisko nevyhradeného nerastu – štrkopiesku v k.ú. Sládkovičovo, zámer, 2009
  • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, Bratislava, zámer, 2009
  • Garážový dom – Nám. Alexandra Dubčeka, zámer, 2009
  • Zberný dvor Bratislava – Petržalka, Janíkov Dvor, zámer, 2009
  • Zberný dvor Bratislava – Rača, zámer, 2009
  • Zberný dvor Bratislava – Staré Mesto, zámer, 2009
  • Zmena L/2008 ÚPN mesta Trnava – Komerčno-športové centrum Štadión Antona Malatinského, SEA, 2009
  • Betonáreň a obaľovačka asfaltových zmesí Veľký Biel, zámer, 2009
  • Horský hotel kpt. Rašu, zámer, 2009
  • Cesta I/76 Šarovce – Kalná nad Hronom, bezpečnostné opatrenia, zámer, 2009
  • Výkup farebných kovov a železného šrotu, prevádzka Galvaniho, Bratislava, zámer, 2009
  • Výkup farebných kovov a železného šrotu, prevádzka Stará Vajnorská, Bratislava, zámer, 2009
  • Obytný súbor Jarovce – Dvor – juhozápad, zámer, 2009
  • R3 Martin – Horná Štubňa, zámer, 2009
  • Hokejová hala Tomášov, zámer, 2009
  • Výkup farebných kovov a železného šrotu, Šurany, zámer, 2009
  • ÚPN Trnava ZMENA A/2009, SEA, 2009
  • Parkovací dom pre Tower 115, zámer, 2009
  • Centrum Tatranskej Lomnice, zámer, 2009
  • Polyfunkčný objekt Seberíniho, zámer, 2009
  • Logistický areál DNV / VW, výskumno- vývojový a aplikačný areál, zámer, 2009
  • Parkovacia garáž, Kamenné námestie, Bratislava, zámer, 2009
  • Rýchlostná cesta R3 Dolný Kubín – diaľnica D1, správa o hodnotení, 2009
  • Rýchlostná cesta R3 Šahy – Zvolen, zámer, 2009
  • Skladovo prevádzkový areál v Senci, zámer, 2009
  • Obytný súbor Zátvor II. Trnava, zámer, 2009
  • Polyfunkčný komplex Štrkovecké jazero, zámer, 2009
  • Výkup farebných kovov a železného šrotu, Úľany nad Žitavou, zámer, 2009

2008

  • Rozšírenie spaľovne OLO – 3. kotol, zámer, 2008
  • HELIOS – Polyfunkčný dom v Ružinove, zámer, 2008
  • Polyfunkčný objekt KREAL Údernícka, zámer, 2008
  • Obytný súbor Panoráma Staré Grunty, zámer, 2008
  • Parkovisko Pribinova, zámer, 2008
  • Parkovací a bytový dom HLINY, Trnava, zámer, 2008
  • Cesta I/74 Snina – Kolonica, správa o hodnotení, 2008
  • Vinárstvo Blaho, zámer, 2008
  • Polyfunkčný objekt Metropolitan Star Bratislava, zámer, 2008
  • Senec-Juh, Čierna Voda, zámer, 2008
  • Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec, št. hranica SR ČR, zámer, 2008
  • Hotel Snežienka – rekonštrukcia stavby, správa o hodnotení, 2008
  • Ložisko nevyhradeného nerastu v k. ú. Čierna Voda, zámer, 2008
  • Národný futbalový štadión Bratislava, zámer, 2008
  • R5 Svrčinovec, št. hranica SR – ČR, zámer, 2008
  • Hotel Tajchy Štiavnické Bane, zámer, 2008
  • Administratívno-obytný komplex SARA, zámer, 2008
  • Sklady Strojárenská ul., Trnava, zámer, 2008
  • Štúdia EIA III/065026 Sklené Teplice, 2008
  • Priemyselný park Nový Majer, Sereď, areál 1, zámer, 2008
  • Polyfunkčná zástavba Dúbravčice Sever, zámer, 2008
  • Rýchlostná cesta R6 Púchov – štátna hranica SR/ČR, správa o hodnotení, 2008
  • UP Želiezovce, SEA, 2008
  • Polyfunkčný bytový dom, Janotova, Bratislava, zámer, 2008
  • Most Záhorská Ves – Angern, zámer, 2008
  • ÚP CMZ Želiezovce, SEA, 2008
  • Bratislava – Dunajské predmestie, Administratívno–skladové a logistické centrum, zámer, 2008
  • Priemyselný park Nový Majer, Sereď 2, zámer, 2008
  • Obytný súbor Zátvor II., Trnava, zámer, 2008
  • Priemyselný park Bytča, zámer, 2008
  • Rekonštrukcia a dostavba fakúlt v Mlynskej Doline, zámer, 2008
  • Obytný súbor GREENPARK Vtáčnik – Sektor G, I, J, zámer, 2008
  • Aircargo Terminál, zámer, 2008
  • Skladové hospodárstvo Šelpice, zámer, 2008
  • Polyfunkčný dom Kupeckého, zámer, 2008
  • MFZ Vajnorská, správa o hodnotení, 2008
  • Športový areál Jarovce, zámer, 2008
  • Zberný dvor OLO, zámer, 2008
  • Priemyselný park DaK II. etapa, zámer, 2008
  • Polyfunkčný objekt Prievidza, zámer, 2008
  • Petržalka City – lokalita A, správa o hodnotení, 2008
  • Penzión Hodruša, zámer, 2008
  • Ložisko nevyhradeného nerastu v k.ú. Čierna Voda, správa o hodnotení, 2008
  • IMMOPARK Košice, zámer, 2008
  • Rýchlostná cesta R3 Kraľovany – Dolný Kubín, zámer, 2008
  • Stredisko správy a údržby ciest, Nová Baňa, zámer, 2008
  • Administratívne a logistické budovy Kersan, Bratislava, zámer, 2008
  • UŠ Matador, Petržalka, SEA, 2008
  • Výkup farebných kovov a železného šrotu Vajnorská ul. Bratislava, zámer, 2008
  • Skladová hala Renta Plus Trnava, zámer, 2008
  • Most Záhorská Ves – Angern, správa o hodnotení, 2008
  • Logistický park v k.ú. Hrádok, zámer, 2008

2007

  • Petržalka City – lokalita A, Zámer, 2007
  • Bellisle Apartments, Dostojevského rad, Bratislava, Zámer, 2007
  • Polyfunkčný dom Jégeho ul., Bratislava, Zámer, 2007
  • Obytný komplex Dolce Vita, Zámer, 2007
  • TRW Nové Mesto nad Váhom, Zámer, 2007
  • Lyžiarske stredisko TLD – Jakubova lúka, Starý Smokovec, Zámer, 2007
  • Yasmin Hotel – Bratislava, Zámer, 2007
  • Bytové domy Slnečnice – Staré grunty – Bratislava, Zámer, 2007
  • Letisko M. R. Štefánika – Parkovisko pre dlhodobé státia, Zámer, 2007
  • Štátna vedecká knižnica Prešov, Zámer, 2007
  • Diaľnica D4, križovatka DNV II/505 – štátna hranica SR/RR, Zámer, 2007
  • I/66 Brezno – Polomka, Zámer, 2007
  • Skladová hala s administratívnou časťou, Bytča – Úvažie, Zámer, 2007
  • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Piešťany, Zámer, 2007
  • Obchodná galéria TESCO Lamač, Bratislava, Zámer, 2007
  • Obchodné a logistické centrum PTÁČEK – veľkoobchod, a.s. Bratislava – Zlaté Piesky, Zámer, 2007
  • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Gáň – 2. etapa, Zámer, 2007
  • Westend Quadrant + SAV, Administratívna budova, Lamačská cesta, Bratislava, Zámer, 2007
  • Revitalizácia areálu P13, Pestovateľská ul., Bratislava, Zámer, 2007
  • Podhradie – sektor Vydrica, Bratislava, Správa o hodnotení, 2007
  • Obytný súbor – Rača, Rustaveliho ul., Bratislava, Zámer, 2007
  • Areál Visteon Slovakia, Ilava – 2. etapa, Zámer, 2007
  • Hotel Snežienka – rekonštrukcia stavby, Zámer, 2007
  • Obytná zóna – NOBELOVA ULICA, Bratislava, Zámer, 2007
  • Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ul., MČ BA-Nové Mesto, Zámer, 2007
  • CEPIT – stavebná etapa 1A, Zámer, 2007
  • POLYFUNKČNÝ KOMPLEX QUATRRO, Zámer, 2007
  • Polyfunkčný obytný súbor Dúbravčice – východ, Bratislava, Zámer, 2007
  • Polyfunkčný súbor Green House, dostavba a prístavba jestvujúceho areálu, Trenčianska ul., Bratislava, Zámer, 2007
  • GREEN TOWER, Bajkalská ul., Bratislava, Zámer, 2007
  • Nadstavba, dostavba a prístavba hotela Slniečko – Donovaly, Zámer, 2007
  • Apartmánový dom MAGURA, Donovaly, Zámer, 2007
  • Výrobný areál Promens Nitra, Zámer, 2007
  • Polyfunkčný objekt (Hotel), Budatínska ul., Bratislava – Petržalka, Zámer, 2007
  • EUROPOLIS D61 Logistics s.r.o. (logistický park), Zámer, 2007
  • Lyžiarske stredisko – Poludňový Grúň, Zámer, 2007
  • I/71 Lučenec – hranica SR/MR, Správa o hodnotení, 2007
  • MFZ Vajnorská ulica, Bratislava, Zámer, 2007
  • Logistické centrum Transkam Hlohovec, Zámer, 2007
  • Lyžiarske stredisko TLD – Jakubova lúka, Starý Smokovec, Správa o hodnotení, 2007

2006

  • Bytový dom, Sabinovská ulica, Bratislava, Zámer, 2006
  • Povrchové parkovisko VW Martin, Zámer, 2006
  • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Gáň, Zámer, 2006
  • Polyfunkčný objekt Černyševského II, Bratislava, Zámer, 2006
  • Priemyselný park DNV – III. Etapa, Zámer, 2006
  • Predajňa potravín Lidl, Nitra, Fatranská ul., Zámer, 2006
  • Polyfunkčný komplex OLYMPIA, Bratislava, Ružinov, Zámer, 2006
  • Petržalka – juh, južná rozvojová os, Správa o hodnotení, 2006
  • Polyfunkčný objekt Podunajská ul., Bratislava, Zámer, 2006
  • Business park Senec, Zámer, 2006
  • Podhradie – sektor Vydrica, Bratislava, Zámer, 2006
  • Málopodlažné obytné domy, Bellova ul., Bratislava, Zámer, 2006
  • Rekreačno športový areál Nandin dvor, Správa o hodnotení, 2006
  • Rekonštrukcia a dostavba objektu Helios, Štrbské Pleso, Správa o hodnotení, 2006
  • Administratívno obytný súbor Mýtna – Radlinského, Bratislava, Správa o hodnotení, 2006
  • Polyfunkčné centrum – Nová Mýtna, Bratislava, Zámer, 2006
  • Bytový dom „Obydick“ Račianska ul. Bratislava, Zámer, 2006
  • Axton Residence II, ul. I. Horvátha, Ružinov, Bratislava, Zámer, 2006
  • Axton Residence III, ul. Nevädzová, Ružinov, Bratislava, Zámer, 2006
  • Vedenie 2x110kV Nitra – Šaľa , Správa o hodnotení, 2006
  • SPP nová administratívna budova, Zámer, 2006
  • Sklad a výkup kovového šrotu, Tureň, Zámer, 2006
  • Výrobný areál TRW Bytča, Správa o hodnotení, 2006
  • Nová výhrevňa podniku Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava, Zámer, 2006
  • R3 Horná Lehota – Trstená, správa o hodnotení, 2006
  • Logistické centrum Šelpice, Zámer, 2006
  • Obytný satelit Kočišské, Trnava – II. etapa, Správa o hodnotení, 2006
  • Stupava – Obytný súbor ZIPAVA, Zámer, 2006
  • R2 Lovinobaňa – Ožďany, Správa o hodnotení, 2006
  • Cesta I/61 Bratislava – Senec, Správa o hodnotení, 2006
  • Cesta I/64 Komjatice – Nitra, Správa o hodnotení, 2006
  • Rozšírenie areálu Visteon Slovakia, Dubnica nad Váhom, Zámer, 2006
  • Polyfunkčný dom Cintorínska – Klemensova, Bratislava, Zámer, 2006
  • Visteon Slovakia, Ilava, Zámer, 2006
  • Centropark, Bratislava – Petržalka, zámer, 2006
  • Hala I3 – Odpadové hospodárstvo VW Slovakia, a.s. Bratislava, Zámer, 2006

2005

  • Cesta I/64 Komjatice – Nitra, zámer pre technickú štúdiu, 2005
  • Areál Visteon Slovakia – Dubnica nad Váhom, Zámer, 2005
  • Predajňa potravín Lidl Bratislava – Galvaniho ul., Zámer, 2005
  • Trnava – Modranka, výstavba rodinných domov, Zámer, 2005
  • Bytové domy na Kazanskej ceste v Bratislave, Zámer, 2005
  • Predajňa potravín Lidl Vráble, Zámer, 2005
  • Vodácky areál Bratislava – Jarovce, Zámer, 2005
  • Bytový dom s občianskou vybavenosťou Fazuľová ul. Bratislava, Zámer, 2005
  • Novostavba nízkopodlažnej bytovej výstavby – Chorvátsky Grob, Zámer, 2005
  • Petržalka – juh, južná rozvojová os, Správa o hodnotení, 2005
  • Obytný súbor Lehotského ul., Bratislava, Zámer v rozsahu správy o hodnotení, 2005
  • Letisko M.R. Štefánika Bratislava – rozšírenie parkovacích miest – Zámer, 2005
  • Polyfunkčný areál Spektra I. etapa, na Hálkovej ul. Bratislava Nové Mesto, Zámer, 2005
  • Bytový dom, Bratislava – Ružinov, Čaklovská ul., Zámer, 2005
  • Mestské vily Devín – Lomnická ul. Bratislava, Zámer, 2005
  • Bytový dom na Hálovej ul v MČ Bratislava – Petržalka, Zámer, 2005
  • BAH, Nitra – výrobná hala cukroviniek, Zámer, 2005
  • Stavba „I/78 Námestovo – prieťah“, Zámer, 2005
  • Čerpacia stanica pohonných hmôt – Bernolákova ul. Trnava, Zámer, 2005
  • Zástavba rodinných domov v lokalite Hrudka 2, Chorvátsky Grob – Čierna Voda, Zámer, 2005
  • Vzdušné vedenie 2x110kV Nitra 1 – Šaľa, Zámer, 2005
  • Účelovézariadenie, dostavba rekreačno-oddychového zariadenia SES ENERGY, a.s.,Botanická ul. 27 Bratislava – Karlova Ves, Zámer, 2005
  • Polyfunkčný komplex Botanik, Saratovská ul. Dúbravka, Bratislava, Zámer, 2005
  • Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba polyfunkčného domu na Zochovej ulici 3, Bratislava, Zámer, 2005
  • Sabinovská – Drieňová ul. Bratislava, polyfunkčný objekt, Zámer, 2005
  • Obytné domy Brečtanová, Koliba v Bratislave, Zámer, 2005
  • BAH, Levice – výrobná hala cukroviniek, Zámer, 2005
  • Predajňa potravín Lidl Myjava – Viestova ul., Zámer, 2005
  • Rekreačno-športový areál Nandin dvor, Zámer, 2005
  • Objekt Aircraft, Bratislava, Zámer, 2005
  • Dostavba SNG – objekt SO 07-Nový Depozit – novostavba, Zámer, 2005
  • Areál P.G.A. Bratislava – Petržalka, Zámer, 2005
  • Ranč, penzión Kostrín, Zámer, 2005
  • Posudok stavby R3 Šturec – križovatka, 2005
  • Polyfunkčný dom, Bazová ul.,Bratislava, Zámer, 2005
  • Bytový dom Jozefská ul. Bratislava, Zámer, 2005
  • Parkovacia garáž kúpeľného komlexu Helios Štrbské pleso, Zámer, 2005-2006
  • Administratívne centrum, Koncernová centrála STRABAG, Mlynské nivy, Bratislava, Zámer, 2005-2006
  • Úprava vlákien (pranie sušenie a bielenie), Brzotin-Rožňava, Zámer, 2005 -2006
  • Priemyselný park DNV – práčovňa, Zámer, 2005

2004

  • Obytný súbor Devín – časť Záhradky, Zámer, 2004
  • Budova ústredia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova ul., Bratislava, Zámer, 2004
  • Areál Visteon Slovakia, Zámer, 2004
  • Logistické skladové centrum – Senec II., Zámer, 2004
  • Obytný súbor JARABINA, Mlynské Nivy, Bratislava, Zámer, 2004
  • Bytový dom – Cesta na Kamzík, Bratislava, Zámer, 2004
  • Petržalka – juh- južná rozvojová os, Zámer, 2004
  • Rýchlostná cesta R3 Šahy – Zvolen, Správa EIA 2004 – 2005
  • Rýchlostná cesta R2 Lovinobaňa – Ožďany, Zámer, 2004
  • Sektor III. Zástavby – Rožňavská/Tomášikova ul., Bratislava, Zámer, 2004
  • Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave, Správa, 2004
  • Vzdušné vedenie 2x110kV, TR Komárno- št. hr. MR Komarom, Zámer, 2004
  • Bývanie, drobné prevádzky a služby – Senec Mlynský klin, Zámer, 2004
  • Polyfunkčný objekt Bajkal Park Project v Bratislave, Zámer, 2004
  • Obytný súbor III. Towers, Bajkalská ul., Bratislava, Zámer, 2004
  • Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave, Zámer, 2004
  • Obytný satelit Kočišské, Trnava, Zámer, 2004