Environmental impact assessment – EIA / SEA

2019

  • Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR – Púchov, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Administratívna budova dopravných a stavebných služieb a polyfunkčné objekty dopravných a stavebných služieb, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Doinštalácia liniek Bentley, objekt SO 01.01 Montážna a skladová hala 1, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Polyfunkčné objekty „Vlčie Maky“ a budovy obchodu, výroby a služieb, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Stavebné úpravy cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Vzdušné vedenie 2×110 kV Tr Nitra-Čermáň – Rz 110 kV Veľký Ďur, Zmena trasy pre variant 4A, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZAPA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Lunter bistro, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene účelu využitia časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením RESTA a mobilným zariadením KEESTRACK, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Obytný súbor Záhorská, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Multifunkčné zábavné centrum, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Zóna HBV / IBV a IS, Hliny 1 – juh, Nová Dubnica, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Bytové domy Domové role a Bytové domy Domové lúky, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • NOOK EVENT CAFE, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene účelu využitia časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava Fáza II, Oznámenie o strategickom dokumente, 2019
  • Diaľnica D2 – križovatka Bratislava – Čunovo, Odborný posudok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Odborný posudok pre strategický dokument: „Územný plán obce Buková – Zmeny a doplnky 01-02/2018“, 2019
  • Obytný súbor PRÚDY Trnava, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Obnova Pálffyovského kaštieľa, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Letisko Bratislava – parkovisko pri bráne 10, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Výstavba hangárov VIP HANDLING a. s. na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Rozšírenie existujúceho hypermarketu TESCO – Petržalka o nákupnú galériu, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Nadstavba garáží DOAS, Košická 56, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením RESTA a mobilným zariadením KEESTRACK, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Novostavba bytových domov MYJAVA – VŔŠOK, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Danube Rehabilitation Measures (DaReM), Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Logistický park DOAS, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Bytový dom a apartmánový dom – Sedmokrásky, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Development Bottova ZSE Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Polyfunkčný bytový dom Agátová, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Dočasná mobilná betonáreň RAPID, Vlčie hrdlo, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • CTPark Trnava, doplnenie parkovacích stojísk a rozšírenie súvisiacich spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Bytové domy Pezinok – Muškát II, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Nájomná jednotka – Pizza Mizza, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene účelu využitia časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY TOWER, Bratislava, Komerčný priestor SU T 003 – Nail studio (Nechtové štúdio), Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene účelu využitia časti stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Obchodné centrum Trenčín, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Rozšírenie existujúceho hypermarketu TESCO Petržalka o nákupnú galériu, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019
  • Yes Visage Bratislava, Bezručova 3 – nové priestory kliniky, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2019

2018

  • Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM, Trnavská cesta, Bratislava – Ružinov, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Komplex bývania a občianskej vybavenosti, Saratovská ulica, Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová, Odborný posudok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Prístavba a rozšírenie Relax centra Pečeňady, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Dočasná mobilná betonáreň RAPID, Vlčie hrdlo, Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZAPA, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie priestorov v závode, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • ARBORIA II, Polyfunkčná zóna, Trnava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička – Rotunda, Písomné vyhodnotenie pripomienok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • CTPark Trnava, Zavar (Dodávateľský park PSA Zavar – Trnava), Skladová hala TRN6 – rozšírenie 07, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Parkovisko SZU Kramáre, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Obnova Pálffyovského kaštieľa, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Národný futbalový štadión Bratislava – SO 007.1 NFŠ Tréningové ihriská ZŠ Kalinčiakova, Dokumentácia posúdenia vplyvu zmeny navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Aglomerácia Krompachy – dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – HARTL POWERCRUSHER, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Národný futbalový štadión Bratislava – SO 007.1 NFŠ Tréningové ihriská ZŠ Kalinčiakova, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia zlúčeného so zmenou stavby pred jej dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Kopčianska JUH, Polyfunkčná zóna, Bratislava, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • R1 Banská Bystrica, Kremnička – dobudovanie križovatky, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Letisko Bratislava – parkovisko pri bráne 10, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • REVITALIZÁCIA ZÓNY PENTAGON, BYTOVÝ DOM HRADSKÁ, BYTOVÝ DOM TALIN, REVITALIZÁCIA PARKU, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Zberný dvor v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Územný plán zóny, Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory, Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie (časť A, časť B) podľa prílohy č. 5 zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Diaľnica D2 – Protihluková stena Lamač, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA KORZO V PRIEVIDZI – 3. ETAPA, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Parkovisko Nemocnica Antolská, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Obnova Pálffyovského kaštieľa, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Rekreačný areál Rusovce, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Bytový dom BD2, Devínska Nová Ves, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • ARBORIA II, Polyfunkčná zóna, Trnava, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Priemyselný park a Logistické centrum Sereď, SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • Polyfunkčný komplex Dúbravka, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • CESTA I/64 KOMÁRNO, OBCHVAT, Odborný posudok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2018
  • I/63, I/13 Dunajská Streda – Veľký Meder – Medveďov – Komárno, kapitola C.1 Životné prostredie, Štúdia realizovateľnosti stavby, 2018

2017

  • BELLA SK – LOGISTICKO-ADMINISTRATÍVNY AREÁL, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie územného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Územný plán zóny, Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory, Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Logisticko – výrobný park DNV, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Parkovisko SZU Kramáre, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, Diaľnica D3 Skalité – štátna hranica SR/PR, Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR, Primerané posúdenie vplyvov stavby na územia sústavy NATURA 2000 v zmysle článku 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, 2017
  • Polyfunkčný objekt „Treenium“ Gagarinova, Mierová, Hraničná, Bratislava – Ružinov, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Polyfunkčný BD Račianska, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Obchodné centrum Ptáček – Zlaté Piesky, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Cesta I/72 Brezno – Rimavská Sobota, Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby, 2017
  • Zasielateľské centrum Hornbach BA – D. N. Ves, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Obytná zóna Nobelova, Polyfunkčný dom – objekt B, objekt C a súvisiace stavebné objekty, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z, 2017
  • Ťažba stavebného kameňa v dobývacom priestore Beluša, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Projekt HÁJPARK Kutlíkova, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Obytný súbor Zlaté krídlo, Rača, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • CTPark VODERADY – Externé parkovisko VOD1, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Obytný súbor – ZÁTVOR II., Trnava, Piešťanská cesta, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Polyfunkčný objekt GREEN ATRIUM Trnavská, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička – Rotunda, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Dostavba areálu NEOPROT – Administratívno – obytný komplex SARA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Záhradkárska a chatová osada, Lokalita Zz1 – Zelená voda, Most pri Bratislave, 1. etapa a 2. etapa, Písomné vyhodnotenie pripomienok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Mountpark Logistické centrum Bernolákovo, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, zmena 05.2017, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Betonáreň – Vrakunská cesta, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Logisticko – administratívny areál Bella SK, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Národný futbalový štadión (1. Stavba – štadión, parkovanie a doplnkové funkcie), Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, Písomné vyhodnotenie pripomienok na zmenu stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, AREÁL č. 3 (Sektory D+J), zmena 06.2017, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • PHAROS Bratislava, Letisko – západ, dopravná a technická infraštruktúra, primárna komunikácia časť „D“, sekundárne komunikácie časť „G“, „H“, „I“, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Obytný súbor Zábreh, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Zmena v užívaní stavby. Perla Ružinova fáza 2, Polyfunkčné centrum Mierová, ulica Mierová, Bratislava. Interiér lekárne a ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene účelu stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Zasielateľské centrum Hornbach BA – D. N. Ves, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Detské voľnočasové centrum MEINL RESIDENCE Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene účelu stavby v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Výrobný areál Continental Zvolen – Sklad odliatkov, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Doinštalácia sušičiek – objekt SO 02.2 práčovňa – Priemyselný park DNV, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre vydanie stavebného povolenia v zmysle  zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Doinštalácia liniek Bentley, Montážna a skladová hala 1 – Priemyselný park DNV, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre vydanie stavebného povolenia v zmysle č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Obchodné centrum DnV (Dubnica nad Váhom), Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2017
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Polyfunkčný objekt Autobusová stanica Mlynské Nivy, Stavenisková trafostanica, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Polyfunkčný bytový dom – Pod záhradami, Bratislava – Dúbravka, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Obytný súbor Dolný Slanec, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ, časť EIA, Odborný posudok v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Obytný súbor Nový majer, Stupava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Zber starých vozidiel, Vajnorská ulica, Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Záhorská Bystrica – kanalizačný zberač SC, Písomné vyhodnotenie pripomienok ku kolaudačnému konaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Polyfunkčný komplex ISTER TOWER, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • HALA MESAROLI SENEC, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • R1 Banská Bystrica, Kremnička – dobudovanie križovatky, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • NIDO 2 – Projekt občianskej vybavenosti – apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby, Trnavská cesta, Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Cesta I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa, Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby, 2017
  • Kopčianska JUH, Polyfunkčná zóna, Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Obytný súbor Zlaté krídlo Rača, Písomné vyhodnotenie pripomienok ku kolaudačnému konaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY, Objekty B1, C0, C1, C2, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 2017

2016

  • Bytové Domy Muškát II., Pezinok, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • CityPark Ružinov, SO 201 D, Polyfunkčný objekt D s podzemnými parkovacími státiami, Písomné vyhodnotenie pripomienok k povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosáková ulica – Janíkov dvor, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Národné centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania Jarovce, Dokumentácia EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – križovatka D1, Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby, 2016
  • Rýchlostná cesta R3 Martin – Šášovské Podhradie, Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby, 2016
  • Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR – Púchov, Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby, 2016
  • KGJ MYJAVA, Hurbanova ul. – 99 kW, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Záhrady Devín, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Polyfunkčný objekt Seberíniho, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor Veľké Leváre, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Prístavba prevádzky servisného strediska, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obchodno – spoločenský komplex Mýtna – Radlinského, 2. etapa, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor – Nové Slovany, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor Dolný Slanec, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Business park Senec, Hala C, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Polyfunkčná stavba Twin City – Objekt A1, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Administratívne a produkčné centrum Triblavina, Haly A, B, C a Haly D – H, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Vzdušné vedenie 2×110 kV, Tr Nitra-Čermáň – Rz 110 kV Veľký Ďur, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Hunkovce, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • PETRŽALKA CITY – LOKALITA A, 2. etapa – súbor stavieb, Bratislava – Petržalka, ČASŤ STAVBY: PETRŽALKA CITY, etapa 2 A SO 03.1 Polyfunkčný bytový dom B a súvisiace objekty, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Logisticko – výrobný park Devínska Nová Ves, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rýchlostná cesta R1 úsek Korytnica – Ružomberok, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor – ZÁTVOR II, ulica Veterná, Trnava, Obytný súbor Arboria Trnava, B02, B04, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Diaľnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh, časť I.1 Dendrologický prieskum, inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín; časť L.1 Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP; časť M Vplyv stavby na životné prostredie, 2016
  • Polyfunkčná stavba Twin City – Objekt A4, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytná zóna Nobelova, SO 01 POLYFUNKČNÝ DOM – OBJEKT A a súvisiace objekty, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor – ZÁTVOR II, ulica Veterná, Trnava, SO B05 – B10, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Bytové domy Pezinok – Muškát II, Bytový dom D5, D6, D7, D8, D9 a súvisiace objekty, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor Arboria Trnava, Bytový dom B04 a súvisiace objekty, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor Malé Krasňany, Račianska ul., Bratislava, Stavebné objekty SO 211 Spevnené plochy 1 a SO 213 Parkoviská, cyklotrasa a spevnené plochy 3, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rýchlostná cesta R3 Martin – Rakovo, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Bytové domy Bystrická, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Areál STD DONIVO, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • BELLA SK – LOGISTICKO-ADMINISTRATÍVNY AREÁL, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Optická prípojka pre stožiar TVP Towercom v k.ú. Turá Lúka, Myjava, Časť ochrana prírody, 2016
  • Inštalácia liniek Rehau – Skladovo – montážna hala 2 – II. etapa – Priemyselný park DNV, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre vydanie stavebného povolenia v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Obytný súbor Dolný Slanec, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička – Rotunda, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016 kona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Polyfunkčný súbor Dunajské Predmestie III. etapa, Stavebný objekt SO-01-B-5, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, Hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, 2016
  • Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosáková ulica – Janíkov dvor, Správa o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Polyfunkčný súbor Dunajské Predmestie IV. Etapa, SO-01-B-6 Malé ubytovacie zariadenie cestovného ruchu, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Športový a rekreačný areál Jarovce / GCE Golfový klub Engerau, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Polyfunkčný objekt Staromestská Office, Veterná ulica, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Správa z ornitologického (zoologického) prieskumu trasy diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever (km 2,5 – km 5,3) pred odlesnením, 2016
  • Areál STD DONIVO, SO-01 (Kontrolná hala a sklad, administratíva), Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek km 0,000 – 3,638 (13 600 – 17 238 D1) a 2. úsek km 5,359 – 16 000 (18 959 – 29 600 D1), Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Rozšírenie existujúceho hypermarketu TESCO – Petržalka o nákupnú galériu, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016
  • Diaľnica D1 Turany – Hubová, Odborný posudok v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2016

2015

  • Obytná zóna – Bytové domy Trnava – Modranka, Topoľová ulica – juh, Zámer EIA, 2015
  • Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie budovy R&D, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • Lakeside Park Bratislava – Phase II, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • ALFA PARK – TOWER A, Správa o hodnotení, 2015
  • ALFA PARK – TOWER B, Správa o hodnotení, 2015
  • Podzemný parkovací dom a mestský park, Kollárovo námestie, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k Zámeru v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • BAUHAUS Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • PREDAJŇA A SKLAD SCONTO, Bratislava, Slovensko, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • Decathlon Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania pre záväzné stanovisko v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Priemyselný park DNV, SKLADOVO MONTÁŽNA HALA SCHNELLECKE, Písomné vyhodnotenie pripomienok k Zámeru v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • ADMINISTRATÍVNO – LOGISTICKÉ CENTRUM, SLOVNAFTSKÁ UL. – BRATISLAVA, PRIMÁRNA INFRAŠTRUKTÚRA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanova ul., Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre územné konanie v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Nákupné centrum Vajnoria, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • REKONŠTRUKCIA VODOVODNÉHO VÝTLAKU SO-H102 – 1. ETAPA, Písomné vyhodnotenie pripomienok v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Obytný komplex Svornosť – Podunajské Biskupice, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • VÝROBŇA ASFALTOVÝCH ZMESÍ Nové Zámky, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • ZÁHRADY DEVÍN, Písomné vyhodnotenie pripomienok pre stavebné konanie v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany, Zámer EIA, 2015
  • POLYFUNKČNÝ SÚBOR DUNAJSKÉ PREDMESTIE I. ETAPA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k zmene stavby pred dokončením v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • POLYFUNKČNÝ SÚBOR DUNAJSKÉ PREDMESTIE II. ETAPA, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie stavebného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Obchodno – spoločenský komplex Mýtna – Radlinského 1. etapa Administratívno obytný súbor, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu stavby pred dokončením s dopadom na UR v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Obchodno – spoločenský komplex Mýtna – Radlinského 2. etapa, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu územného rozhodnutia v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY- zmena stavebných objektov, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu územného rozhodnutia v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie stavebného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Posudzovanie návrhov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Polyfunkčný bytový dom Pod záhradami, Bratislava – Dúbravka, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu územného rozhodnutia v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • KGJ MYJAVA, Hurbanova ul. – 99 kW, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • Rýchlostná cesta R2 Trenčianska Turná – Svinná, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava, Spodná stavba, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie stavebného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • POLYFUNKČNÁ STAVBA TWIN CITY – OBJEKT A1, Písomné vyhodnotenie pripomienok k vydaniu územného rozhodnutia v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Bussines park Senec, Hala C, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2015
  • Projekt Hájpark Kutlíková, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre vydanie stavebného povolenia a búracieho povolenia na časť stavby v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Kovošrot Cvik Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok pre vydanie dodatočného stavebného povolenia v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Nové BRC – Polyfunkčný objekt, parc. č. 280/1 a 280/3 Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Predajňa a sklad SCONTO Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie kolaudačného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Logistická hala, areál 312 – LIDL, Oznámenie o zmene činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, parc. č. 3992/58, 4085/10 – katastrálne územie Sereď, Oznámenie o zmene činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • G12 – Logistická hala Skalica, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Bytový dom Tomášikova – Trnavská, Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • City park Trnava – Trstínska cesta, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná, Oznámenie o zmene činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • CityPark Ružinov, SO 201 D, Polyfunkčný objekt D s podzemnými parkovacími státiami, Oznámenie o zmene činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Prístavba prevádzky servisného strediska Sereď, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre začatie stavebného konania v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • IBV Slnečný vrch II, Devínska Nová Ves, Oznámenie o zmene činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Územný plán zóny, technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory, Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • BETONÁREŇ – Vrakunská cesta Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Polyfunkčná stavba Twin City, objekt A2 – kolaudácia, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok pre záväzné stanovisko v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Polyfunkčný objekt Staromestská Office, Veterná ulica, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k  stavebnému konaniu v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Administratívno-obytný súbor Mýtna – Radlinského, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu pre zmenu stavby pred dokončením s dopadom na SP v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Diaľnica D1 Fričovce – Svinia, Písomné vyhodnotenie pripomienok stavby pre zmenu č. 11, 12 a k jej kolaudácii v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Senec Juh – Čierna voda, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • R1 prepojenie štátna hranica SR/MR, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania a k návrhu na začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Obytný súbor Dúbrawa – Hrubá lúka, Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • PETRŽALKA CITY – LOKALITA A, 2. etapa – súbor stavieb, Bratislava – Petržalka, ČASŤ STAVBY: PETRŽALKA CITY, etapa 2 A SO 03.1 Polyfunkčný dom B, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015
  • Spracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy, 2015
  • Terminál LNG, Komárno a Bratislava, Zámer EIA v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., 2015

2014

  • Výrobný areál Continental Zvolen, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • Polyfunkčný bytový dom Račianska, Bratislava, Zámer EIA, 2014
  • Prepojenie kotolní K-Dš1 a K-Dš2, Zámer EIA, 2014
  • Polyfunkčný objekt STAROMESTSKÁ OFFICE, Oznámenie o zmene činnosti, Zámer EIA, 2014
  • ALFA PARK – TOWER A, Zámer EIA, 2014
  • ALFA PARK – TOWER B, Zámer EIA, 2014
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY – objekt A1, Zámer EIA, 2014
  • PHAROS  BRATISLAVA – sektor C,D, E, I, K, L a M, Zámer EIA, 2014
  • DEVÍN ZÁHRADKY, Oznámenie o zmene činnosti, 2014
  • Borderbridge Moravský Sv. Ján – Hohenau, Štúdia uskutočniteľnosti – Príjazdové cesty a inundačné mosty, Zámer EIA, 2014
  • Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec – št. hranica SR/ČR, Oznámenie o zmene činnosti, 2014
  • PROJEKT HÁJPARK, Zámer EIA, 2014
  • Nájomné byty areál Matador Stavby 1 – 5, Zámer EIA, 2014
  • Lokalita Matador, blok OV+B/1 a OV+B/2, Zámer EIA, 2014
  • Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky – Čaka, hodnotenie Natura 2000 podľa čl. 6.3 smernice EU 92/43/EHS, Oznámenie o zmene činnosti, 2014
  • Polyfunkčný bytový dom, Pod záhradami, Bratislava – Dúbravka, Zámer EIA, 2014
  • PHAROS BRATISLAVA – sektor C,D, E, I, K, L a M, Správa o hodnotení, 2014
  • Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre rýchlostnú cestu R2 Šaca – Košické Oľšany, Správa o hodnotení, 2014
  • Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre stavbu diaľnice D1 privádzač Lietavská Lúčka, Správa o hodnotení, 2014
  • Obytný súbor Malé Krasňany (pôvodne Obytný súbor Pod vinohradom), Správa o hodnotení, 2014
  • Strategické environmentálne hodnotenie Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2014- 2020, Správa o hodnotení, 2014
  • Obytný súbor Dúbrawa Hrubá lúka, Zámer EIA, 2014
  • Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2014- 2020, Správa o hodnotení strategického dokumentu, 2014
  • Nová univerzitná nemocnica v Bratislave, Zámer EIA, 2014
  • Aministratívno-obytný súbor Mýtna Radlinského, Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • HROMADNÝ GARÁŽOVÝ DOM, FURDEKOVA UL., BRATISLAVA, Zámer EIA, 2014
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY – zmena stavebných objektov, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • Obchodno – skladovací areál, sektor J, Zámer EIA, 2014
  • AREÁL OBCHODU A SLUŽIEB RUŽOMBEROK, Zámer EIA, 2014
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY – zmena stavebných objektov,  Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • HOTEL HELIOS – Štrbské Pleso, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • Logistic park Triblavina, Zámer EIA, 2014
  • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Zámer EIA, 2014
  • Priemyselný park DNV, SKLADOVO MONTÁŽNA HALA SCHNELLECKE – INGOS, a. s., Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • Rekonštrukcia objektu Bezručova 5, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2014
  • Operačný Program Efektívna Verejná správa, Záverečná správa, 2014
  • MOST PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV DOBROHOŠŤ – DUNAKILITI – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Odborný posudok, 2014
  • Diaľnica D1 Budimír – Bidovce, hodnotenie vplyvov diaľnice na NATURA 2000 podľa čl. 6.3 smernice EU 92/43 EHS, 2014
  • Primerané posúdenie vplyvov stavby rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou na územia sústavy Natura 2000 v zmysle č. 6.3 smernice 92/43/EHS o biotopoch, 2014

2013

  • Obytný súbor Pod vinohradom, Zámer EIA, 2013
  • Park Snow Veľká Lomnica, Zámer EIA, 2013
  • Zariadenie výroby a výrobných služieb – SO 01 Mobilná betonáreň ELBA SUPERMOBIL ESM 60, Správa o hodnotení, 2013
  • BYTOVÝ DOM NOBELOVA na Podnikovej ulici v Bratislave, Správa o hodnotení, 2013
  • Geotermálna elektráreň Horný Jatov, Zámer, 2013
  • Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, Správa o hodnotení, 2013
  • Reštaurácia Snežienka – rekonštrukcia objektu, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013
  • Športová hala, Bratislava – Petržalka, Zámer EIA, 2013
  • Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3 a Hotel, Bezručova 5, Bratislava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY – objekt A1, Zámer EIA, 2013
  • Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka, Zámer EIA, 2013
  • Bytový dom Vajnorská ulica, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013
  • Diaľnica D1 Fričovce – Svina, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013
  • ALFA PARK – Tower A  a  ALFA PARK – Tower B, Zámer EIA, 2013
  • Polyfunkčný bytový dom RAČIANSKA, Bratislava, Zámer EIA, 2013
  • PHAROS BRATISLAVA – sektor C, D, E, I, K, L a M, Zámer EIA, 2013
  • Parkovací dom Hliny, Trnava, Zámer EIA, 2013
  • Rýchlostná cesta R1 Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty R1 Nová Baňa, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013
  • Areál Koliba, bytové domy na Brečtanovej ulici v Bratislave, Zámer EIA, 2013
  • Boháčky, Bratislava – Záhorská Bystrica: Radové domy v obytnej zóne Záhorské sady v Záhorskej Bystrici, Zámer EIA, 2013
  • Výrobňa asfaltových zmesí Bulhary, Zámer EIA, 2013
  • Vedecko – výskumné centrum Triblavina – Bernolákovo, Zámer EIA, 2013
  • Geotermálna elektráreň Horný Jatov, Správa o hodnotení, 2013
  • IPR EMO 44200 – zmena systému spracovania kvapalných rádioaktívnych koncentrátov v JE Mochovce (JE EMO 1,2,), Správa o hodnotení, 2013
  • IPR EMO 44200 – zmena systému spracovania kvapalných rádioaktívnych koncentrátov v JE Bohunice (JE EBO V2), Správa o hodnotení, 2013
  • Vypracovanie správy o hodnotení vplyvov JAVYS, a.s. na obyvateľstvo a životné prostredie vo vybraných ukazovateľoch za roky 2005-2010, 2013
  • Radové domy v obytnej zóne „Záhorské sady“, Záhorská Bystrica, Zámer EIA
  • Obytný súbor Malé Krasňany (pôvodne: Obytný súbor Pod vinohradom), Správa o hodnotení, 2013
  • Diaľnica D1 Budimír – Bidovce, Hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 podľa článku 6.3 smernice EÚ 92/43/EHS, 2013
  • Rýchlostná cesta R1 Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty (SSÚR) Nová Baňa, Objekt 08a – PRÍSTREŠOK, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013
  • Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky – Čaka, Hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 podľa článku 6.3 smernice EÚ 92/43/EHS
  • Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky – Čaka, Dodatok ku správe o hodnotení, 2013
  • Borderbridge Moravský Sv. Ján – Hohenau, Zámer EIA, 2013
  • Výrobný areál Continental Zvolen – 5. etapa, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2013 

2012

  • Koncepcia rozvoja mesta Topoľčany v tepelnej energetike – aktualizácia č.1, Oznámenie o strategickom dokumente, 2012
  • Oznámenie o strategickom dokumente Vištuk, 2012
  • Revízia operačného programu Doprava 2007 – 2013 v súvislosti s nedostatočným pokrokom v implementácii, Správa o hodnotení strategického dokumentu, 2012
  • Decathlon Bratislava Pharos, Zámer EIA, 2012
  • D1 DUBNÁ SKALA – TURANY, PRELOŽKA CESTY III/018254, VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Dokumentácia na stavebné povolenie, 2012
  • Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou,  Súčasný stav životného prostredia dotknutého územia, Vplyvy na životné prostredie, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2012
  • Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2012
  • Priemyselný park DNV – III. etapa, SO-01.6 MONTÁŽNO – SKLADOVÁ HALA HQM, SO-01.7 MONTÁŽNO – SKLADOVÁ HALA č.4, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2012
  • Rodinné domy 13 – 20, Lomnická, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2012
  • Vedecko – výskumné centrum Triblavina – Bernolákovo, Zámer EIA, 2012
  • Obytná zóna Družstevnícka – Tatranská, Levice, Zámer EIA, 2012
  • Bytový dom Nobelova, Podniková ulica, Bratislava, Zámer EIA, 2012
  • Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanová ul., Bratislava, Zámer EIA, 2012
  • Zariadenie výroby a výrobných služieb – SO 01 Mobilná betonáreň ELBA SUPERMOBIL ESM 60, Zámer EIA, 2012
  • Geotermálna elektráreň Horný Jatov, Zámer EIA, 2012
  • Obytný súbor JARABINY, Mlynské nivy, Bratislava, Oznámenie o zmene, 2012
  • Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice, Správa o hodnotení, 2012
  • Prístavba výrobnej haly nádrží, Inergy Automotive Systems Slovakia, Zámer EIA, 2012
  • SO – 23 Výrobná a montážna hala – prístavba montážno – skladovej haly, Zámer EIA, 2012
  • Nákupné centrum Vajnoria, Oznámenie o zmene, 2012
  • Zariadenie výroby a výrobných služieb, Oznámenie o zmene, 2012
  • Obytný komplex Svornosť – Podunajské Biskupice, Zámer EIA, 2012
  • Podzemný parkovací dom a mestský park, Kollárovo námestie, Bratislava, Zámer EIA, 2012
  • Záhradkárska a chatová osada, Lokalita Zz1 – „Zelená Voda I.“ Most pri Bratislave, Zámer EIA 2012
  • ŠA TJ Baník Pezinok, viacúčelové ihrisko, Zámer EIA, 2012
  • Retail Park PHAROS BRATISLAVA – sektor F a G, Zámer EIA, 2012
  • Národný futbalový štadión, Oznámenie o zmene, 2012
  • Bytový dom – Vajnorská ulica, Zámer EIA, 2012
  • Povrchová úprava lietadiel,Letisko M.R.Štefánika, Bratislava, Zámer EIA, 2012
  • Výrobná hala Visteon – zmena a rozšírenie výrobnej technológie, Oznámenie o zmene, 2012
  • HOBBY MARKET – Pharos Bratislava, Zámer EIA, 2012
  • Predajňa a sklad SCONTO Bratislava, Slovensko, Zámer EIA, 2012
  • R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, Zámer EIA, 2012
  • Terminál Moldava nad Bodvou, posudok, 2012
  • Výrobňa asfaltových zmesí Nové Zámky, Zámer EIA, 2012
  • Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice, Zámer EIA, 2012
  • Bytový dom Monte Verde, Zámer EIA, 2012
  • Územný plán mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) – Zmena D/2011 – Bytová výstavba v lokalite Rybník, Správa o hodnotení, 2012
  • Areál Action Park, Zámer EIA, 2012

2011

  • Rýchlostná cesta R7 Holice – Dunajská Streda, Správa o hodnotení, 2011
  • Vyhradené ložisko andezitu, Cigeľ, Zámer EIA, 2011
  • IMMOPARK Košice – doplnenie parkovacích miest, Zámer EIA, 2011
  • Výkup farebných kovov a železného šrotu, rozšírenie o zber batérií a akumulátorov, prevádzka Vajnorská, Bratislava, Zámer EIA, 2011
  • ÚP mesta Trnava – Zmena D/2011, Bytová výstavba v lokalite Rybník, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2011
  • Interiérové centrum bývania, Zámer EIA, 2011
  • Nákupná Galéria Tesco Petržalka, Zámer EIA, 2011
  • Výstavba rodinných domov Báč – Godmáň, Zámer EIA, 2011
  • Športový a rekreačný areál Jarovce, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2011
  • Polyfunkčný objekt KREAL, Bratislava – Petržalka, Správa o hodnotení, 2011
  • Obytný súbor Jarabiny, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2011
  • Obchodné centrum Saratovská, Bratislava, zámer EIA, 2011
  • Obytný súbor Párovské lúky – Mlynárce, Nitra, Správa o hodnotení, 2011
  • IMMOPARK Košice, doplnenie parkovacích miest, zámer EIA, 2011
  • Dostavba areálu WESTEND, polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2011
  • Územný plán obce Lošonec, Zmeny a doplnky 01/2011, SEA, 2011
  • Prekládka plynovodu z mostného telesa a osadenie nových TU na VTL plynovode DN 400/40 Bratislava – Šaľa, zámer EIA, 2011
  • Priemyselný park DaK Küster – Parkovisko, zámer EIA, 2011
  • Polyfunkčná zástavba Dúbravčice – Sever, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2011
  • Prístavba budovy Fine DNC Slovakia, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2011
  • Rýchlostná cesta R7 Veľký Krtíš Lučenec. zámer EIA, 2011
  • Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján, pre projekt AKK Basic, Správa o hodnotení, 2011
  • Priemyselný areál Hrádok, zámer EIA, 2011
  • Obytný súbor Slnečný vrch II, zámer EIA, 2011

2010

  • Europamöbel, prístavba skladu, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2010
  • Priemyselný závod G3 Facility, Trnava, zámer EIA, 2010
  • Termické zhodnocovanie odpadu v spoločnosti VAS Žilina – Mojšova Lúčka, Správa o hodnotení, 2010
  • Obaľovačka asfaltových zmesí Príbovce, zámer EIA, 2010
  • Priemyselný park DNV – III. Etapa SO-01.06 SKLADOVÁ HALA, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2010
  • Zástavba bytových domov – Pionierska ul., k.ú. Bratislava – Nové mesto, zámer EIA, 2010
  • Rýchlostná cesta R3 Dolný Kubín – diaľnica D1, správa o hodnotení, 2010
  • Obytný súbor Párovské lúky – Mlynárce, Nitra, zámer EIA, 2010
  • Diaľnica D4 Bratislava, Devínska Nová Ves – št. hr. SR/RR, Správa o hodnotení, 2010
  • Ubytovacie zariadenie športu, telovýchovy a voľného času, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2010
  • Polyfunkčný objekt KREAL, Bratislava – Petržalka, Zámer EIA, 2010
  • Staré letisko, Bratislava – Vajnory, Správa o hodnotení, 2010
  • Boleráz – rekultivácia skládky odpadov, Zámer EIA, 2010
  • Diaľnica D1, privádzač Michalovce, Správa o hodnotení, 2010
  • Metropolis Jarovce, Bratislava, Zámer EIA, 2010
  • ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009), Zmena B/2010, Mostné prepojenie Nitrianska ulica – Od Zavarského, SEA, 2010
  • ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009), Zmena C/2010, Areál Sesslerovej sladovne, SEA, 2010
  • CEPIT – Central European Park For Innovative Technologies Bratislava, Správa o hodnotení, 2010
  • Lomnické korzo, Správa o hodnotení, 2010
  • One fashion outlet Voderady, Zámer EIA, 2010
  • Podzemná garáž Kollárovo nám. Bratislava, Zámer EIA, 2010
  • Termické zhodnocovanie odpadu v spoločnosti VAS Žilina – Mojšova Lúčka, Zámer EIA, 2010
  • Rozšírenie výroby v jestvujúcich priestoroch výrobného areálu TRW Nove Mesto n/ Váhom, Zámer EIA, 2010
  • Obytný súbor Kočišské, Trnava, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, 2010
  • ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009), Zmena D/2010 – Komerčná vybavenosť na Koniarekovej ulici, SEA, 2010
  • Trnavainvest dodávateľský park Trnava, posúdenie vhodnosti lokality, 2010
  • Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor, Zámer EIA, 2010
  • R7, Dunajská Lužná – Holice – posudok, 2010
  • Ubytovacie zariadenie pre študentov Staré Grunty, Zámer EIA, 2010
  • Polyfunkčný komplex Štrkovecké jazero, Správa o hodnotení, 2010
  • Agrocentrum Kaplna, Zámer EIA, 2010
  • Obytná zóna Sauberg – Pri peci, Svätý Jur, Zámer EIA, 2010
  • One fashion outlet Voderady, Správa o hodnotení, 2010
  • Zelený most na diaľnici D2 Moravský Sv. Ján, Zámer EIA, 2010
  • Diaľnica D4 Bratislava, Stupava – št. hr. SR/RR, Správa o hodnotení, 2010
  • Kotolňa na biomasu 6MW na CTZ – Nové Zámky – Dvorská cesta, zámer EIA, 2010

2009

  • Logistický areál Zeleneč I., II., zámer, 2009
  • Priemyselná hala ICU Medical Slovakia s.r.o. Vráble, zámer, 2009
  • Polyfunkčný objekt Nový Teremus, Nitra, zámer, 2009
  • Novostavba areálu firmy EPR Bratislava s.r.o., zámer, 2009
  • Výstavba rodinných domov – Jarovce – Východ, zámer, 2009
  • Výstavba rodinných domov – Jarovce – Dvor, zámer, 2009
  • Bioplynová stanica Gáň, zámer, 2009
  • Most Záhorská Ves – Angern, správa o hodnotení, 2009
  • Polyfunkčné centrum AIRCRAFT, zámer, 2009
  • Ložisko nevyhradeného nerastu – štrkopiesku v k.ú. Sládkovičovo, zámer, 2009
  • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, Bratislava, zámer, 2009
  • Garážový dom – Nám. Alexandra Dubčeka, zámer, 2009
  • Zberný dvor Bratislava – Petržalka, Janíkov Dvor, zámer, 2009
  • Zberný dvor Bratislava – Rača, zámer, 2009
  • Zberný dvor Bratislava – Staré Mesto, zámer, 2009
  • Zmena L/2008 ÚPN mesta Trnava – Komerčno-športové centrum Štadión Antona Malatinského, SEA, 2009
  • Betonáreň a obaľovačka asfaltových zmesí Veľký Biel, zámer, 2009
  • Horský hotel kpt. Rašu, zámer, 2009
  • Cesta I/76 Šarovce – Kalná nad Hronom, bezpečnostné opatrenia, zámer, 2009
  • Výkup farebných kovov a železného šrotu, prevádzka Galvaniho, Bratislava, zámer, 2009
  • Výkup farebných kovov a železného šrotu, prevádzka Stará Vajnorská, Bratislava, zámer, 2009
  • Obytný súbor Jarovce – Dvor – juhozápad, zámer, 2009
  • R3 Martin – Horná Štubňa, zámer, 2009
  • Hokejová hala Tomášov, zámer, 2009
  • Výkup farebných kovov a železného šrotu, Šurany, zámer, 2009
  • ÚPN Trnava ZMENA A/2009, SEA, 2009
  • Parkovací dom pre Tower 115, zámer, 2009
  • Centrum Tatranskej Lomnice, zámer, 2009
  • Polyfunkčný objekt Seberíniho, zámer, 2009
  • Logistický areál DNV / VW, výskumno- vývojový a aplikačný areál, zámer, 2009
  • Parkovacia garáž, Kamenné námestie, Bratislava, zámer, 2009
  • Rýchlostná cesta R3 Dolný Kubín – diaľnica D1, správa o hodnotení, 2009
  • Rýchlostná cesta R3 Šahy – Zvolen, zámer, 2009
  • Skladovo prevádzkový areál v Senci, zámer, 2009
  • Obytný súbor Zátvor II. Trnava, zámer, 2009
  • Polyfunkčný komplex Štrkovecké jazero, zámer, 2009
  • Výkup farebných kovov a železného šrotu, Úľany nad Žitavou, zámer, 2009

2008

  • Rozšírenie spaľovne OLO – 3. kotol, zámer, 2008
  • HELIOS – Polyfunkčný dom v Ružinove, zámer, 2008
  • Polyfunkčný objekt KREAL Údernícka, zámer, 2008
  • Obytný súbor Panoráma Staré Grunty, zámer, 2008
  • Parkovisko Pribinova, zámer, 2008
  • Parkovací a bytový dom HLINY, Trnava, zámer, 2008
  • Cesta I/74 Snina – Kolonica, správa o hodnotení, 2008
  • Vinárstvo Blaho, zámer, 2008
  • Polyfunkčný objekt Metropolitan Star Bratislava, zámer, 2008
  • Senec-Juh, Čierna Voda, zámer, 2008
  • Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec, št. hranica SR ČR, zámer, 2008
  • Hotel Snežienka – rekonštrukcia stavby, správa o hodnotení, 2008
  • Ložisko nevyhradeného nerastu v k. ú. Čierna Voda, zámer, 2008
  • Národný futbalový štadión Bratislava, zámer, 2008
  • R5 Svrčinovec, št. hranica SR – ČR, zámer, 2008
  • Hotel Tajchy Štiavnické Bane, zámer, 2008
  • Administratívno-obytný komplex SARA, zámer, 2008
  • Sklady Strojárenská ul., Trnava, zámer, 2008
  • Štúdia EIA III/065026 Sklené Teplice, 2008
  • Priemyselný park Nový Majer, Sereď, areál 1, zámer, 2008
  • Polyfunkčná zástavba Dúbravčice Sever, zámer, 2008
  • Rýchlostná cesta R6 Púchov – štátna hranica SR/ČR, správa o hodnotení, 2008
  • UP Želiezovce, SEA, 2008
  • Polyfunkčný bytový dom, Janotova, Bratislava, zámer, 2008
  • Most Záhorská Ves – Angern, zámer, 2008
  • ÚP CMZ Želiezovce, SEA, 2008
  • Bratislava – Dunajské predmestie, Administratívno–skladové a logistické centrum, zámer, 2008
  • Priemyselný park Nový Majer, Sereď 2, zámer, 2008
  • Obytný súbor Zátvor II., Trnava, zámer, 2008
  • Priemyselný park Bytča, zámer, 2008
  • Rekonštrukcia a dostavba fakúlt v Mlynskej Doline, zámer, 2008
  • Obytný súbor GREENPARK Vtáčnik – Sektor G, I, J, zámer, 2008
  • Aircargo Terminál, zámer, 2008
  • Skladové hospodárstvo Šelpice, zámer, 2008
  • Polyfunkčný dom Kupeckého, zámer, 2008
  • MFZ Vajnorská, správa o hodnotení, 2008
  • Športový areál Jarovce, zámer, 2008
  • Zberný dvor OLO, zámer, 2008
  • Priemyselný park DaK II. etapa, zámer, 2008
  • Polyfunkčný objekt Prievidza, zámer, 2008
  • Petržalka City – lokalita A, správa o hodnotení, 2008
  • Penzión Hodruša, zámer, 2008
  • Ložisko nevyhradeného nerastu v k.ú. Čierna Voda, správa o hodnotení, 2008
  • IMMOPARK Košice, zámer, 2008
  • Rýchlostná cesta R3 Kraľovany – Dolný Kubín, zámer, 2008
  • Stredisko správy a údržby ciest, Nová Baňa, zámer, 2008
  • Administratívne a logistické budovy Kersan, Bratislava, zámer, 2008
  • UŠ Matador, Petržalka, SEA, 2008
  • Výkup farebných kovov a železného šrotu Vajnorská ul. Bratislava, zámer, 2008
  • Skladová hala Renta Plus Trnava, zámer, 2008
  • Most Záhorská Ves – Angern, správa o hodnotení, 2008
  • Logistický park v k.ú. Hrádok, zámer, 2008

2007

  • Petržalka City – lokalita A, Zámer, 2007
  • Bellisle Apartments, Dostojevského rad, Bratislava, Zámer, 2007
  • Polyfunkčný dom Jégeho ul., Bratislava, Zámer, 2007
  • Obytný komplex Dolce Vita, Zámer, 2007
  • TRW Nové Mesto nad Váhom, Zámer, 2007
  • Lyžiarske stredisko TLD – Jakubova lúka, Starý Smokovec, Zámer, 2007
  • Yasmin Hotel – Bratislava, Zámer, 2007
  • Bytové domy Slnečnice – Staré grunty – Bratislava, Zámer, 2007
  • Letisko M. R. Štefánika – Parkovisko pre dlhodobé státia, Zámer, 2007
  • Štátna vedecká knižnica Prešov, Zámer, 2007
  • Diaľnica D4, križovatka DNV II/505 – štátna hranica SR/RR, Zámer, 2007
  • I/66 Brezno – Polomka, Zámer, 2007
  • Skladová hala s administratívnou časťou, Bytča – Úvažie, Zámer, 2007
  • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Piešťany, Zámer, 2007
  • Obchodná galéria TESCO Lamač, Bratislava, Zámer, 2007
  • Obchodné a logistické centrum PTÁČEK – veľkoobchod, a.s. Bratislava – Zlaté Piesky, Zámer, 2007
  • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Gáň – 2. etapa, Zámer, 2007
  • Westend Quadrant + SAV, Administratívna budova, Lamačská cesta, Bratislava, Zámer, 2007
  • Revitalizácia areálu P13, Pestovateľská ul., Bratislava, Zámer, 2007
  • Podhradie – sektor Vydrica, Bratislava, Správa o hodnotení, 2007
  • Obytný súbor – Rača, Rustaveliho ul., Bratislava, Zámer, 2007
  • Areál Visteon Slovakia, Ilava – 2. etapa, Zámer, 2007
  • Hotel Snežienka – rekonštrukcia stavby, Zámer, 2007
  • Obytná zóna – NOBELOVA ULICA, Bratislava, Zámer, 2007
  • Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ul., MČ BA-Nové Mesto, Zámer, 2007
  • CEPIT – stavebná etapa 1A, Zámer, 2007
  • POLYFUNKČNÝ KOMPLEX QUATRRO, Zámer, 2007
  • Polyfunkčný obytný súbor Dúbravčice – východ, Bratislava, Zámer, 2007
  • Polyfunkčný súbor Green House, dostavba a prístavba jestvujúceho areálu, Trenčianska ul., Bratislava, Zámer, 2007
  • GREEN TOWER, Bajkalská ul., Bratislava, Zámer, 2007
  • Nadstavba, dostavba a prístavba hotela Slniečko – Donovaly, Zámer, 2007
  • Apartmánový dom MAGURA, Donovaly, Zámer, 2007
  • Výrobný areál Promens Nitra, Zámer, 2007
  • Polyfunkčný objekt (Hotel), Budatínska ul., Bratislava – Petržalka, Zámer, 2007
  • EUROPOLIS D61 Logistics s.r.o. (logistický park), Zámer, 2007
  • Lyžiarske stredisko – Poludňový Grúň, Zámer, 2007
  • I/71 Lučenec – hranica SR/MR, Správa o hodnotení, 2007
  • MFZ Vajnorská ulica, Bratislava, Zámer, 2007
  • Logistické centrum Transkam Hlohovec, Zámer, 2007
  • Lyžiarske stredisko TLD – Jakubova lúka, Starý Smokovec, Správa o hodnotení, 2007

2006

  • Bytový dom, Sabinovská ulica, Bratislava, Zámer, 2006
  • Povrchové parkovisko VW Martin, Zámer, 2006
  • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Gáň, Zámer, 2006
  • Polyfunkčný objekt Černyševského II, Bratislava, Zámer, 2006
  • Priemyselný park DNV – III. Etapa, Zámer, 2006
  • Predajňa potravín Lidl, Nitra, Fatranská ul., Zámer, 2006
  • Polyfunkčný komplex OLYMPIA, Bratislava, Ružinov, Zámer, 2006
  • Petržalka – juh, južná rozvojová os, Správa o hodnotení, 2006
  • Polyfunkčný objekt Podunajská ul., Bratislava, Zámer, 2006
  • Business park Senec, Zámer, 2006
  • Podhradie – sektor Vydrica, Bratislava, Zámer, 2006
  • Málopodlažné obytné domy, Bellova ul., Bratislava, Zámer, 2006
  • Rekreačno športový areál Nandin dvor, Správa o hodnotení, 2006
  • Rekonštrukcia a dostavba objektu Helios, Štrbské Pleso, Správa o hodnotení, 2006
  • Administratívno obytný súbor Mýtna – Radlinského, Bratislava, Správa o hodnotení, 2006
  • Polyfunkčné centrum – Nová Mýtna, Bratislava, Zámer, 2006
  • Bytový dom „Obydick“ Račianska ul. Bratislava, Zámer, 2006
  • Axton Residence II, ul. I. Horvátha, Ružinov, Bratislava, Zámer, 2006
  • Axton Residence III, ul. Nevädzová, Ružinov, Bratislava, Zámer, 2006
  • Vedenie 2x110kV Nitra – Šaľa , Správa o hodnotení, 2006
  • SPP nová administratívna budova, Zámer, 2006
  • Sklad a výkup kovového šrotu, Tureň, Zámer, 2006
  • Výrobný areál TRW Bytča, Správa o hodnotení, 2006
  • Nová výhrevňa podniku Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava, Zámer, 2006
  • R3 Horná Lehota – Trstená, správa o hodnotení, 2006
  • Logistické centrum Šelpice, Zámer, 2006
  • Obytný satelit Kočišské, Trnava – II. etapa, Správa o hodnotení, 2006
  • Stupava – Obytný súbor ZIPAVA, Zámer, 2006
  • R2 Lovinobaňa – Ožďany, Správa o hodnotení, 2006
  • Cesta I/61 Bratislava – Senec, Správa o hodnotení, 2006
  • Cesta I/64 Komjatice – Nitra, Správa o hodnotení, 2006
  • Rozšírenie areálu Visteon Slovakia, Dubnica nad Váhom, Zámer, 2006
  • Polyfunkčný dom Cintorínska – Klemensova, Bratislava, Zámer, 2006
  • Visteon Slovakia, Ilava, Zámer, 2006
  • Centropark, Bratislava – Petržalka, zámer, 2006
  • Hala I3 – Odpadové hospodárstvo VW Slovakia, a.s. Bratislava, Zámer, 2006

2005

  • Cesta I/64 Komjatice – Nitra, zámer pre technickú štúdiu, 2005
  • Areál Visteon Slovakia – Dubnica nad Váhom, Zámer, 2005
  • Predajňa potravín Lidl Bratislava – Galvaniho ul., Zámer, 2005
  • Trnava – Modranka, výstavba rodinných domov, Zámer, 2005
  • Bytové domy na Kazanskej ceste v Bratislave, Zámer, 2005
  • Predajňa potravín Lidl Vráble, Zámer, 2005
  • Vodácky areál Bratislava – Jarovce, Zámer, 2005
  • Bytový dom s občianskou vybavenosťou Fazuľová ul. Bratislava, Zámer, 2005
  • Novostavba nízkopodlažnej bytovej výstavby – Chorvátsky Grob, Zámer, 2005
  • Petržalka – juh, južná rozvojová os, Správa o hodnotení, 2005
  • Obytný súbor Lehotského ul., Bratislava, Zámer v rozsahu správy o hodnotení, 2005
  • Letisko M.R. Štefánika Bratislava – rozšírenie parkovacích miest – Zámer, 2005
  • Polyfunkčný areál Spektra I. etapa, na Hálkovej ul. Bratislava Nové Mesto, Zámer, 2005
  • Bytový dom, Bratislava – Ružinov, Čaklovská ul., Zámer, 2005
  • Mestské vily Devín – Lomnická ul. Bratislava, Zámer, 2005
  • Bytový dom na Hálovej ul v MČ Bratislava – Petržalka, Zámer, 2005
  • BAH, Nitra – výrobná hala cukroviniek, Zámer, 2005
  • Stavba „I/78 Námestovo – prieťah“, Zámer, 2005
  • Čerpacia stanica pohonných hmôt – Bernolákova ul. Trnava, Zámer, 2005
  • Zástavba rodinných domov v lokalite Hrudka 2, Chorvátsky Grob – Čierna Voda, Zámer, 2005
  • Vzdušné vedenie 2x110kV Nitra 1 – Šaľa, Zámer, 2005
  • Účelovézariadenie, dostavba rekreačno-oddychového zariadenia SES ENERGY, a.s.,Botanická ul. 27 Bratislava – Karlova Ves, Zámer, 2005
  • Polyfunkčný komplex Botanik, Saratovská ul. Dúbravka, Bratislava, Zámer, 2005
  • Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba polyfunkčného domu na Zochovej ulici 3, Bratislava, Zámer, 2005
  • Sabinovská – Drieňová ul. Bratislava, polyfunkčný objekt, Zámer, 2005
  • Obytné domy Brečtanová, Koliba v Bratislave, Zámer, 2005
  • BAH, Levice – výrobná hala cukroviniek, Zámer, 2005
  • Predajňa potravín Lidl Myjava – Viestova ul., Zámer, 2005
  • Rekreačno-športový areál Nandin dvor, Zámer, 2005
  • Objekt Aircraft, Bratislava, Zámer, 2005
  • Dostavba SNG – objekt SO 07-Nový Depozit – novostavba, Zámer, 2005
  • Areál P.G.A. Bratislava – Petržalka, Zámer, 2005
  • Ranč, penzión Kostrín, Zámer, 2005
  • Posudok stavby R3 Šturec – križovatka, 2005
  • Polyfunkčný dom, Bazová ul.,Bratislava, Zámer, 2005
  • Bytový dom Jozefská ul. Bratislava, Zámer, 2005
  • Parkovacia garáž kúpeľného komlexu Helios Štrbské pleso, Zámer, 2005-2006
  • Administratívne centrum, Koncernová centrála STRABAG, Mlynské nivy, Bratislava, Zámer, 2005-2006
  • Úprava vlákien (pranie sušenie a bielenie), Brzotin-Rožňava, Zámer, 2005 -2006
  • Priemyselný park DNV – práčovňa, Zámer, 2005

2004

  • Obytný súbor Devín – časť Záhradky, Zámer, 2004
  • Budova ústredia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova ul., Bratislava, Zámer, 2004
  • Areál Visteon Slovakia, Zámer, 2004
  • Logistické skladové centrum, Zámer, 2004