Contact

Seat of the Company:

EKOJET s.r.o.
priemyselná a krajinná ekológia
Tehelná 19
831 03 Bratislava

Premises of the company and postal address:

EKOJET s.r.o.
priemyselná a krajinná ekológia
Staré Grunty 9A
841 04 Bratislava

Tel: 00421 2 4569 0568
Mobil: 00421 948 021 670
E-mail: info@ekojet.sk
IČO: 35734990
IČO DPH: SK2020229134
Bankové spojenie: 2622455156/1100

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel, vložka číslo: Sro, 16209/B

Send us an e-mail please

Contact Us