Práca s verejnosťou

Významnou charakteristikou úspešnej firmy je jej pozitívna spolupráca s verejnosťou na lokálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Pripravíme pre vás program spolupráce s verejnosťou, zabezpečíme jeho zrealizovanie a hodnotenie úspešnosti. Nečakajte až vás zaskočí negatívna kampaň v novinách!

  • V oblasti Public Relations vám pomôžeme budovať pozitívnu verejnú mienku o vašej spoločnosti. Vypracujeme náplň činnosti pre oddelenie styku s verejnosťou, zabezpečíme tlačové konferencie, stretnutia s verejnosťou.
  • Zabezpečíme prieskumy verejnej mienky, prípravu seminárov, konferencií a verejných stretnutí (moderovanie, príprava diapozitívov, farebných fólií, výroba filmov, príprava článkov pre tlač).
  • Pripravíme prezentačné materiály pre konferencie, zahraničné návštevy a podobne.

Referencie