Monitoring všetkých zložiek životného prostredia

Zabezpečíme pre vás spracovanie a vyhodnotenie monitoringu všetkých zložiek životného prostredia (fauna, flóra, ovzdušie, voda, pôda, hluk a vibrácie).

Spracujeme letecké a družicové snímky, vytvoríme digitálne mapy, budujeme GIS a komplexné informačné systémy o životnom prostredí.

Referencie