Ekologický manažment podnikov

Cieľom ekologického manažmentu podnikov je v spolupráci s vedením podniku dosiahnuť zhodu s existujúcou legislatívou SR a EÚ v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

Ponúkame vám bohaté skúsenosti v oblastiach:

  • Ochrana vôd a vodné hospodárstvo
  • Ochrana ovzdušia
  • Odpadové hospodárstvo
  • Ochrana prírody
  • Manažment rizík a havárií
  • Škodlivé faktory životného a pracovného prostredia

Referencie