Public relations

2012

    • Technical Assistance to Transport Operational Structure in identification and assessment of projects, Training Workshop, Thorough assessment of Environmental Impact Assessments, 14 – 15 November 2012, Zagreb

2001

    • Nový Phare decentralizovaný systém, tréning pre pracovníkov CFCU aPMU. Spolupráca firiem MOB Holandsko a EKOJET s.r.o. Bratislava, rok ukončenia 2001

 

2000

    • Predvstupové nástroje a štrukturálne fondy, seminár o predvstupových fondoch v rámci prípravy SR na vstup do EÚ, 2000

 

1998

    • Prieskum verejnej mienky a postojov obyvateľstva k životnému prostrediu v Žiari nad Hronom. Obstarávateľ Európska banka pre obnovu a rozvoj Londýn, 1998
    • Prieskum verejnej mienky a postojov obyvateľstva k stavbe vodného diela Hlohovec – Sereď. Obstarávateľ Povodie Váhu Piešťany, 1998