Dendrology research of woody plants

2024

  • Dendrologický prieskum – Líščie údolie, 2024
  • Usmernenie pre rez drevín – Líščie údolie, 2024
  • Tomografické posúdenie 2 ks stromov – Líščie údolie, 2024
  • Návrh náhradnej výsadby – Slávičie údolie 10, 12 a 14, 2024
  • Dendrologický prieskum – Hospodárska časť letiska, 2024
  • Dendrologický prieskum – Zlaté piesky, II. etapa, 2024
  • Dendrologický prieskum – Hanulova 5d, 2024
  • Tomografické posúdenie – Mliekarenská ul., Bratislava, 2024
  • Tomografické posúdenie 14 ks stromov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 2024
  • Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald’s, Trnava – Trstínska, sadové úpravy, 2024
  • Dendrologický prieskum – letisko, malý sklad, 2024

2023

  • Nesto Sever, Bratislava, Dendrologický prieskum, 2023
  • Rezidencia Dúbravka Hanulova, Dendrologický prieskum, 2023
  • Výstavba rodinných domov na ulici Pri Vápenickom potoku, Dendrologický prieskum, 2023
  • Staré Grunty, Bratislava, Dendrologický prieskum, 2023
  • Zlaté piesky, II. etapa, Dendrologický prieskum, 2023
  • Dendrologický prieskum –  Kopčianska Sever, 2023
  • Tomografické posúdenie 4 ks stromov druhu javor mliečny v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 2023
  • Areál na Brečtanovej ul. – dendrologický prieskum, 2023
  • Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald’s, Trnava – Trstínska, Dendrologický prieskum a sadové úpravy, 2023
  • Dendrologické posúdenie drevín – Bosákova, Bratislava, Dendrologický prieskum, 2023
  • „Nové Grunty“, Sadové úpravy – náhradná výsadba, 2023
  • Dendrologický prieskum – Slávičie údolie 10, 12 a 14, 2023
  • Tomografické posúdenie 5 ks stromov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 2023
  • Nové centrum Ružinova – aktualizácia, Dendrologický prieskum, 2023
  • McDonald’s Bratislava, Dendrologický prieskum a sadové úpravy, 2023

2022

  • Dendrologické posúdenie drevín – Parkovací dom Závadská – Bratislava, 2022
  • Dendrologické posúdenie drevín – Parkovací dom Bebravská – Bratislava, 2022
  • Dendrologické posúdenie drevín – Parkovací dom Saratovská – Bratislava, 2022
  • Dendrologické posúdenie drevín – Parkovací dom Studenohorská – Bratislava, 2022
  • Tomografické posúdenie 3 ks smreka pichľavého (Picea pungens) na Medzilaboreckej ulici, 2022
  • Tomografické posúdenie 27 ks stromov na Dvořákovom nábreží, 2022
  • Polyfunkčný komplex BKD Demänová, Dendrologický prieskum, 2022
  • Tomografické posúdenie 3 ks stromov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 2022
  • Polyfunkčný objekt Zoborka, Nitra, aktualizácia dendrologického prieskumu, 2022
  • Tomografické posúdenie jaseňa červeného (Fraxinus pennsylvanica) na Kalinčiakovej ulici v Bratislave, 2022
  • Dendrologické posúdenie drevín – Čierny les, 2022
  • Tomografické posúdenie 11 ks stromov na Dvořákovom nábreží, 2022
  • Dendrologické posúdenie drevín – Námestie republiky, Petržalka, Bratislava, 2022
  • Tomografické posúdenie 17 ks stromov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 2022
  • Dendrologické posúdenie drevín – Hodonínska ulica, Bratislava, 2022
  • Zhodnotenie stavu 6 ks stromov druhu topoľ kanadský (Populus x canadensis) na Dvořákovom nábreží, 2022
  • Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald’s, Piešťany, Dendrologický prieskum, 2022
  • Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské, Dendrologický prieskum, 2022
  • Dendrologické posúdenie 11-tich drevín na Kopčianskej ulici, 2022
  • Dendrologický prieskum – Pezinok Rozálka, 2022
  • Tomografické posúdenie 3 ks stromov v areáli Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na Devínskej ceste, 2022
  • Dendrologické posúdenie drevín – Opletalova ul., Devínska Nová Ves, 2022
  • Dendrologické posúdenie drevín – Na Pasekách, Bratislava, 2022
  • Dendrologické posúdenie drevín – Nové centrum Ružinova, 2022
  • Dendrologické posúdenie lipy malolistej (Tilia cordata) v blízkosti Farského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Lozorne, 2022
  • Dendrologické posúdenie drevín – BD Lesopark Žilina, 2022
  • Múzeum Danubiana, Čunovo, Dendrologický prieskum, 2022
  • DinoPark Liptovský Ján, Dendrologický prieskum, 2022
  • Tomografické posúdenie 5 ks stromov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 2022
  • Dendrologické posúdenie 8-mich stromov na Námestí SNP v Bratislave, 2022
  • Dendrologické posúdenie 9 ks drevín, Voderady, 2022

2021

  • Javor mliečny (Acer platanoides) v záhrade na Ul. Fraňa Kráľa, Dendrologický prieskum, 2021
  • Rezidencia Rázsochy, Dendrologický prieskum a dokumentácia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 2021
  • Dreviny pri bytovom dome č. 45 na Jantárovej ul., Dendrologický prieskum, 2021
  • Dva stromy v záhrade pri rodinnom dome č. 23 na ul. Zátišie v Bratislave, Dendrologický prieskum, 2021
  • Štyri stromy druhu topoľ kanadský (Populus x canadensis), pri Karpatskej ul. v obci Lozorno, Dendrologický prieskum, 2021
  • Dendrologické posúdenie drevín v blízkosti Jazmínovej ulice v Bratislave, 2021
  • Výstavba troch rodinných domov na ul. Hany Meličkovej, Dendrologický prieskum a sadové úpravy, 2021
  • Dendrologické posúdenie 15-tich stromov na Cukrovarskej ulici v Seredi, 2021
  • Tomografické posúdenie 2 ks stromov druhu dub letný (Quercus robur) v meste Modra, 2021
  • Tomografické posúdenie stromu druhu sofora japonská (Sophora japonica) na Trenčianskej ulici v Bratislave, 2021
  • Tomografické posúdenie 2 stromov druhu smrek obyčajný (Picea abies) na Šulekovej ulici v Bratislave, 2021
  • Tomografické posúdenie stromu druhu lipa malolistá (Tilia cordata) na Karpatskej ulici v obci Marianka, 2021
  • Tomografické posúdenie 10 stromov v areáli spoločnosti Andritz Kufferath s.r.o. v Leviciach, 2021
  • Rázsochy Residence a Technická infraštruktúra Zidiny – Pod Zečákom, Projekt náhradnej výsadby pre DÚR, 2021
  • Dendrologický prieskum – Mudrochova, Dendrologický prieskum, 2021
  • Dendrologický prieskum a hodnotenie 6 ks drevín v MČ Bratislava – Vrakuňa, 2021
  • Dendrologický prieskum – Zlaté piesky, 2021
  • Tomografické posúdenie 9 ks stromov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 2021
  • Dendrologický prieskum – Nový trh, Bratislava, 2021
  • Dendrologické posúdenie drevín na území určenom pre výstavbu Technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel, stredisko – NOVÉ ZÁMKY, 2021
  • Dendrologické posúdenie drevín v areáli ME-Inspection SK, Bratislava, 2021
  • Dendrologické posúdenie dvoch zrezaných pňov v obci Kyselica, 2021
  • Tomografické posúdenie topoľa čierneho (Populus nigra) na Mýtnej ulici v Bratislave, 2021
  • Stromoradia pri budove Národnej banky Slovenska – 21 stromov, Dendrologický prieskum a dokumentácia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., 2021
  • Dendrologické posúdenie 94 stromov na Železničnej ulici vo Vrútkach, 2021
  • Tomografické posúdenie lipy malolistej (Tilia cordata) na cintoríne v obci Hrnčiarovce nad Parnou, 2021

2020

  • Tomografické posúdenie 1 ks stromu druhu sofora japonská (Sophora japonica L.) na Kominárskej ulici, 2020
  • Bažantnica – Inžinierske siete, Zámocký park, Bojnice – aktualizácia, Dendrologický prieskum a dokumentácia obnovy plôch zelene v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., 2020
  • Dendrologický prieskum a dokumentácia na výrub drevín pre areál na Hradnej ulici a Tomografické posúdenie 8 ks stromov na Hradnej ulici, 2020
  • Tomografické posúdenie 8 ks stromov na Chemickej ulici a v areáli základnej školy na ulici Za kasárňou, 2020
  • Rodinný dom Na Hrebienku 6, Dendrologický prieskum a návrh náhradnej výsadby v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., 2020
  • Dendrologický prieskum a dokumentácia na výrub drevín pre 3 ks stromov na Ďumbierskej ulici v Bratislave, 2020
  • Rakyta DNV, Dendrologický prieskum a návrh náhradnej výsadby v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., 2020
  • Rezidencia Dúbravka Hanulova, Dendrologické posúdenie, 2020
  • Novostavba bytových domov MYJAVA – VŔŠOK, Dendrologické posúdenie, 2020
  • Polyfunkčný objekt Zoborka, Nitra, Dendrologické posúdenie, 2020
  • Tomografické posúdenie 4 ks stromov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 2020
  • Posúdenie vplyvu stavebnej činnosti na dreviny v lokalite Paulínyho ul. – areál SNG, 2020
  • Tomografické posúdenie 2 ks stromov druhu lipa malolistá (Tilia cordata) v obci Miloslavov, 2020
  • Tomografické posúdenie 2 ks stromov druhu lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) v obci Kráľová pri Senci, 2020
  • Dendrologické posúdenie drevín rastúcich na starej skládke odpadu v obci Zálesie, 2020
  • Tomografické posúdenie 1 ks stromu druhu jaseň mannový (Fraxinus ornus) na Račianskej ulici, 2020
  • Kopčianska JUH – Úprava križovatky Kopčianska – Bratská, Dendrologický prieskum a dokumentácia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., 2020
  • Dendrologické posúdenie drevín rastúcich pozdĺž Lesnej ulice v obci Miloslavov, 2020
  • Tomografické posúdenie 1 ks stromu druhu smrek biely (Picea glauca) na Košariskej ulici v Dunajskej Lužnej, 2020
  • Odpočívadlá a ostatné spevnené plochy na ceste II/537, Dendrologický prieskum a dokumentácia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., 2020
  • Tomografické posúdenie 60 ks stromov druhu smrek obyčajný (Picea abies) v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach, 2020
  • Dendrologický prieskum a dokumentácia na výrub drevín pre 3 ks stromov na Stupavskej ulici v Bratislave, 2020
  • Rodinný dom Mišíková, Dendrologické posúdenie a návrh náhradnej výsadby v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., 2020
  • Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská Ves, Dendrologické posúdenie, 2020

2019 

  • Tomografické posúdenie 1 ks stromu druhu gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos L. forma inermis) na Nobelovej ul., 2019
  • Polyfunkčné bytové domy Agátová, Dendrologické posúdenie, 2019
  • Prístavba obchodného centra Korzo v Prievidzi – 3. etapa, Dendrologické posúdenie, 2019
  • Park City Living, dopravná a technická infraštruktúra, Bytový dom SO101, Dendrologické posúdenie, 2019
  • Areál spoločnosti P.G.A. spol. s r.o., Dendrologické posúdenie, 2019
  • Tomografické posúdenie 1 ks stromu druhu gaštan jedlý (Castanea sativa L.) na Búdkovej ul., 2019
  • Letisko Bratislava – parkovisko pri bráne 10, Dendrologické posúdenie, 2019
  • Tomografické posúdenie 3 ks stromov druhu lipa (Tilia sp.) na Námestí Slovenskej republiky v Bytči, 2019
  • Tomografické posúdenie 25 ks stromov borovice (Pinus sp.) v blízkosti vyhliadkovej veže Čajka v oblakoch, 2019
  • Parkovací dom na Kollárovom námestí, Dendrologický prieskum a tomografické posúdenie, 2019
  • Výstavba na Potočnej ulici, Dendrologické posúdenie, 2019
  • Výstavba športovej infraštruktúry – Národný futbalový štadión, Dendrologické posúdenie, 2019
  • Tomografické posúdenie 1 ks stromu druhu jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia Vahl) v areáli kúpaliska vo Veľkom Mederi, 2019
  • Dendrologické posúdenie a návrh na zachovanie 1 stromu druhu dub letný (Quercus robur L.) v priemyselnom areáli v Lozorne, 2019
  • Tomografické posúdenie 1 ks stromu druhu topoľ čierny (Populus nigra L.) na Skalickej ceste v Bratislave, 2019
  • Dendrologické posúdenie 5 ks stromov v parku na Vajanského nábreží, 2019
  • Výstavba protihlukovej steny – Železničná stanica Trenčín, Dendrologické posúdenie, 2019
  • Tomografické posúdenie 15 ks stromov, Bojnice, 3D bludisko, 2019
  • Tomografické posúdenie 1 ks stromu druhu lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) na Cukrovarskej ulici v Seredi, 2019
  • Tomografické posúdenie 1 ks stromu druhu pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima (Mill.)) na Legerského ulici v Bratislave, 2019
  • Výstavba heliportu Nemocnice Ružinov, Dendrologické posúdenie, 2019
  • Historický park Malinovo – I. etapa revitalizácie, Dendrologické posúdenie, 2019
  • Tomografické posúdenie 3 ks stromov na Turbínovej ulici v Bratislave, 2019
  • HELIOS REZORT, Dendrologické posúdenie, 2019

2018

  • Kopčianska JUH, Polyfunkčná zóna, Bratislava, Dendrologické posúdenie, 2018
  • Zvýšenie spoľahlivosti rozvodov horúcej vody z výmenníkovej stanice VS3, Dendrologické posúdenie, 2018
  • Obnova Pálffyovského kaštieľa, Dendrologické posúdenie, 2018
  • Tomografické posúdenie 19 ks stromov topoľa v areáli parku Brezový hájik v Nitre, 2018
  • Bytový dom Bystrická II, MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, Náhradná výsadba Bystrická II – Dokumentácia pre stavebné povolenie, 2018
  • Bytový dom Bystrická I., II. – Rekonštrukcia a novostavba, Sadové úpravy – projekt pre realizáciu stavby, 2018
  • Rezidencia Broskyňová, Dendrologické posúdenie, 2018
  • Viladomy Jaskový rad, Dendrologické posúdenie, 2018
  • Tomografické posúdenie 6 ks stromov na ul. Ursínyho III v k.ú. Nové Mesto, 2018
  • Bytový dom Vietnamská, Bratislava, Dendrologické posúdenie, 2018
2017
  • ALFA PARK – Tower A, ALFA PARK – Tower B, 1. aktualizácia, Dendrologický prieskum a dokumentácia pre výrub drevín, 2017
  • Ľubínska ulica v Bratislave, dva rodinné domy, Dendrologické posúdenie, 2017
  • Servisná prevádzka – Devínska Nová Ves, Sadové úpravy, 2017
  • Polyfunkčný bytový dom VAZEX, Sadové úpravy, 2017
  • Bytový dom Sklenárova, Bratislava, Dendrologické posúdenie a sadové úpravy, 2017
  • Ľubínska ulica v Bratislave, dva rodinné domy a príjazdová komunikácia, Dokumentácia pre náhradnú výsadbu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., 2017
  • Bytový dom Bystrická II., (novostavba), Dendrologický prieskum a dokumentácia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., 2017
  • VILA KARIN, Staré mesto, Bratislava, Dendrologický prieskum a dokumentácia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., 2017
  • Bažantnica – Inžinierske siete, Zámocký park, Bojnice, Dendrologický prieskum a dokumentácia obnovy plôch zelene v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., 2017
2016
  • SO 03 Dopravné napojenie – svetelne riadená križovatka, maloobchodné zariadenie pre základnú obsluhu územia, aktualizácia, Dendrologické posúdenie, 2016
  • Projekt: 920300 BRA 1 – HP Pelzer, CTPark Bratislava, Dendrologické posúdenie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z., 2016
  • Preložka kanalizácie DN 1400 (DÚR), Dendrologické posúdenie, 2016
  • Akustická tomografia, posúdenie zdravotného stavu a návrh ochrany koreňového priestoru stromov, Slovenská národná galéria, Bratislava, 2016
  • Hromadný garážový dom, (Bratislava – Petržalka, Furdekova ul.), 1. aktualizácia, Dendrologické posúdenie, 2016
  • Bytový dom Budyšínska ul. 3 – 5, Bratislava – Nové mesto, Dendrologické posúdenie, 2016
  • Servisná prevádzka – Devínska Nová Ves, Dendrologické posúdenie, 2016
  • Bytový dom – Podniková ulica, Bratislava, Dendrologické posúdenie, 2016
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu a stability 107 kusov stromov, Pezinok, 2016
  • Areál SEAT, WLA, Dendrologický prieskum a dokumentácia pre výrub drevín + sadové úpravy, 2016
  • Tomografické posúdenie 4 ks stromov topoľa kanadského v areáli ZŠ kpt. Jána Nálepku v Stupave, 2016
2015
  • Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina, Dendrologický prieskum a dokumentácia pre výrub drevín, 2015
  • Polyfunkčný bytový dom Pod záhradami, Bratislava – Dúbravka, Dendrologický prieskum a dokumentácia pre výrub drevín, 2015
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu duba letného (Quercus robur) na ihrisku Slubekova záhrada, 2015
  • Areál Seat, WLA, Dendrologický prieskum a dokumentácia pre výrub drevín, 2015
  • IBV Slnečný vrch II, Devínska Nová Ves, Dendrologický prieskum a dokumentácia pre výrub drevín, 2015
  • Dendrologické posúdenie drevín v meste Újezd u Brna s využitím akustickej tomografie, 2015
  • Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra, komunikácie, Bernolákovo, Výstavba obslužnej komunikácie – Vetva 2, Dendrologické posúdenie, 2015
  • Prestavba kotolne KŠ1 na administratívnu a prevádzkovú budovu bytového podniku, Dendrologické posúdenie, 2015
2014
  • Reštaurácia Snežienka – rekonštrukcia objektu, dendrologický posudok, 2014
  • Dendrologický posudok a inžinierska činnosť pre zabezpečenie výrubového povolenia pre bytový dom na Bellovej ulici 48 v Bratislave, 2014
  • Plánovaná výstavba nájomných bytov v areáli Matador stavby 1 – 5 dendrologický prieskum a dokumentácia pre výrub kríkov a drevín, 2014
  • Tomografické posúdenie – Prvé hodnotenie stromov pred uvedením lanového parku Stožok do prevádzky, 2014
  • Akustický tomograf za účelom zistenia skrytých dutín a trhlín stromov s posúdením stability na dreviny v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v lokalitách: Budyšínska, Družstevná, Hattalova, Kalinčiakova, park Bellova, 2014
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na Kominárskej ulici – Mestská časť Bratislava, 2014
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov v MČ Bratislava – Nové Mesto v lokalitách: Mierová kolónia, Ľudové námestie, Thurzova, Na Revíne č. 9, 2014
  • Prístrojové (tomografické) vyšetrenie drevín pre potreby detekcie trhlín, skrytých dutín a stability stromov, rastúcich na Františkánskom námestí v Bratislave, pozemok parc. č. 21398 k. ú. Staré Mesto, Bratislava, 2014

2013

  • SO 03 Dopravné napojenie – Maloobchodné zariadenie pre základnú obsluhu územia, Sadové úpravy, 2013
  • Polyfunkčná stavba TWIN CITY – objekt A1, dendrologický prieskum, 2013
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 2013
  • Tomografické posúdenie líniovej výsadby lipy malolistej na ul. Štefana Moyzesa – Trnava, 2013
  • Špecifikácia drevín rastúcich mimo lesa a vyčíslenie ich spoločenskej hodnoty pre VD SLATINKA, 2013
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, pri Športovej hale Pasienky, Park Sadová ul., 2013
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov rastúcich v Kamennom mlyne a na Univerzitnom námestí v Trnave, 2013
  • Prvé hodnotenie stromov pred uvedením lanového parku Tarzania – lesopark Brezina – Trenčín, 2013
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov Sereď, 2013
  • Tomografické posúdenie stromu na Trenčianskej ulici Bratislava, 2013
  • Tomografické posúdenie stromu topoľa – Populus nigra „Italica”, 2013
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, pred Základnou školou na Riazanskej ulici, 2013
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov na Bellovej ulici v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 2013
  • Posúdenie zdravotného stavu a stability drevín, Grassalkovichova  záhrada – Mestská časť Bratislava, 2013
  • Bytový dom Bellova ulica, Bratislava, tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov, 2013
  • Skladové haly – prístavba Bratislava, Dendrologické posúdenie a dokumentácia pre výrub drevín, 2013
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Mierová kolónia, 2013
  • Areál Koliba, aktualizácia dendrológie, 2013
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov v Mestskej časti Bratislava –Nové Mesto na Sadovej ulici, Tri veže, tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov, 2013
  • Dendrologický posudok pre stavbu Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ulica Bratislava – doplnenie cyklotrasy a chodník, dendrologický posudok, 2013
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov pre park Račianske mýto, Ľudové námestie, 2013
  • Národný futbalový štadión, 1. stavba – Výrubový elaborát, 2. Aktualizácia – predĺženie súhlasu na výrub drevín, 2013

2012

  • Vedecko – výskumné centrum Triblavina – Bernolákovo, dendrologický posudok, 2012
  • Regulačná stanica, Triblavina, Bernolákovo, dendrologický posudok, 2012
  • Tomografické posúdenie 3 stromov topoľa kanadského na nábreží Arm. Gen. Svobodu v Bratislave pre činnosť Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, Bratislava, 2012
  • Bytový dom Nobelova, Podniková ulica, Bratislava, dendrologický posudok, náhradná výsadba, 2012
  • KOLIBA, bytové domy, Brečtanová ul., Bratislava, dendrologický posudok, 2012
  • Rodinný  dom – Drotárska ul., MČ Bratislava – Staré Mesto, dendrologický posudok, 2012
  • Priemyselný park Devínska Nová Ves III. Etapa, SO – 01.01 Montážna a skladová hala, dendrologický posudok, 2012
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu líniovej výsadby – stromoradia na Železničnej ul. v Seredi a 2 stromov v parku pri kaštieli Esterházyovcov, 2012
  • Obytný komplex Svornosť – Podunajské Biskupice, dendrologický posudok, 2012
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu líniovej výsadby topoľov v areáli jazera Kuchajda, Tomografické posúdenie, 2012
  • Rodinný dom Rusovce, dendrologický posudok, náhradná výsadba  2012
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromu, Gajova ulica, Bratislava, 2012
  • Dendrologické posúdenie stromov: Cyklotrasa Bernolákovo – Nová Dedinka, 2012
  • Dendrologické posúdenie stromov Rovinka, 2012
  • Lanový park DNV, tomografické posúdenie zdravotného stavu, 2012
  • Dendrologické posúdenie stromu Ul. Prokopa Veľkého, Bratislava, 2012
  • Tomografické posúdenie zdravotného stavu líniovej výsadby – stromoradia na Lipovej ul. v Stupave a 2 stromov v Stupavskom parku, 2012

2011

  • Auto City, Hodonínska ul. Bratislava, 2011
  • Obchodné centrum Saratovská, Bratislava, 2011
  • Obytný súbor Dúbravčice – východ, nultá etapa, 2011
  • Vykonanie stanovenia stability 50 stromov akustickou tomografiou v parku Trenčianske Teplice, 2011
  • Dendrologický prieskum a dokumentácia pre výrub drevín VILLA KOLIBA, 2011
  • Dendrologické posúdenie zdravotného stavu dreviny, Račianske mýto 1/A, 2011
  • NFŠ – 1. stavba, Štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – výrubový elaborát, 1. aktualizácia, 2011
  • Prekládka plynovodu z mostného telesa a osadenie nových TU na VTL plynovode DN 400/40 Bratislava – Šaľa, dendrologický prieskum, 2011
  • Obchodné centrum Záhorská Bystrica, dendrologický prieskum, 2011
  • Dostavba areálu WESTEND, polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, dendrologický prieskum, 2011

2010

  • Bratislavské podhradie – Vydrica, SO-N6 Pešie premostenie, dendrologický prieskum, 2010
  • SO-01.06 Skladová hala, dendrologický prieskum, 2010
  • Karloveské rameno III. Aktualizácia – dendrologický prieskum, 2010
  • Mc Donald´s Levice – dendrologický prieskum, 2010
  • Mc Donald´s Prievidza – dendrologický prieskum, 2010
  • Projekt Bottova – dendrologický prieskum, 2010
  • Reštaurácia Snežienka – rekonštrukcia stavby, dendrologický prieskum a návrh výrubu, 2010

2009

  • Polyfunkčné centrum AIRCRAFT – dendrologický prieskum, február 2009
  • Apartmán Park II, Lehotského ul., Bratislava – dendrologický prieskum, marec 2009
  • NFS, 1. stavba – Štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – dendrologický prieskum ZŠ Kalinčiakova 12, marec 2009
  • Hotel SNEŽIENKA – rekonštrukcia stavby, Bratislava – Vinohrady – dendrologický prieskum, apríl 2009
  • Polyfunkčný objekt Bezovec, Piešťany – dendrologický prieskum, máj 2009
  • ZIPP AREÁL, Stará Vajnorská 16, Bratislava – sadovnícke hodnotenie zelene, jún 2009
  • Obytný súbor Trnava – Zátvor II, Veterná ul., Objekty technickej infraštruktúry – I. Fáza – dendrologický posudok, jún 2009
  • Polyfunkčné centrum Nová Mýtna, Mýtna 38-42, Radlinského 43, Staré Mesto, Bratislava 1– dendrologický prieskum, august 2009
  • Polyfunkčný objekt – NEW GARDENS III. – dendrologický prieskum, september 2009
  • Garážový dom – Nám. Alexandra Dubčeka – dendrologický prieskum, marec a december 2009

2008

  • WESTEND QUADRANT Polyfunkčný objekt, Dúbravská cesta – dendrologický prieskum, február 2008
  • Rekonštrukcia cesty na Červený most – úsek Lamačská–Dúbravská, dendrologický prieskum, február 2008
  • Rusovce Pieskový hon – II. etapa – dendrologický posudok, marec 2008
  • Auto – Impex spol. s r.o. – dendrologický prieskum, marec 2008
  • Bratislavské podhradie – Vydrica – dodatok k dendrologickému posudku, apríl 2008
  • Výrobná hala firmy DNV Logistics, s.r.o – dendrologický prieskum, apríl 2008
  • BLUE WAVE APARTMENTS – dendrologický prieskum, marec 2008, máj 2008
  • Polyfunkčný bytový dom, Janotova ul. BA dendrologický prieskum, júl 2008
  • Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG v Bratislave – dendrologický prieskum, august 2008
  • Karloveské rameno III. – dendrologický prieskum, september 2008
  • IMMOPARK Košice (logistický park) – dendrologický prieskum, október 2008
  • EUROPOLIS D61 Logistics s.r.o. – dendrologický prieskum II. etapa, november 2008

2007

  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Bytový dom Koceľova ul., Bratislava, január 2007
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Stupava – obytný súbor Zipava 2, január 2007
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Obytný komplex Dolce Vita, január 2007
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Bytové domy Slnečnice – Staré grunty – Bratislava, február 2007
  • Sadovnícke hodnotenie zelene, Polyfunkčné centrum Nová Mýtna, Bratislava, marec 2007
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Bratislavské podhradie – Vydrica, máj 2007
  • Aktualizácia stavu zelene v obci Újezd u Brna, jún 2007
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Bratislava – Protipovodňová ochrana, aktivita 1 – úsek Prístavný most – most Apollo, jún 2007
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: ALBIREO – polyfunkčný dom pri Štrkoveckom jazere, Bratislava – Ružinov, jún 2007
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Bytový dom Jaskový rad, Bratislava, august 2007
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Polyfunkčný komplex Quatrro – september a december 2007
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: SO-01.1 Skladová hala firmy DNV Logistics, s.r.o., september 2007
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta Bratislava, marec a október 2007
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: EUROPOLIS D61 Logistics s.r.o. (logistický park), december 2007

2006

  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Sv. Jur, etapa I., II., III., IV., február 2006
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Bytový dom Jaskov rad – Bratislava, marec 2006
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Polyfunkčný objekt – Lehotského ul. Bratislava, apríl 2006
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Apartmán park – Bratislava, máj 2006
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Obytné domy Brečtanová, Koliba, máj 2006
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Polyfunkčná budova Jeséniova ul., júl 2006
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: SLOVASFALT, Podunajské Biskupice, október 2006
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Stupava – obytný súbor Zipava, október 2006
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Bytový dom Bellova ulica Bratislava, november 2006
  • Sadovnícke hodnotenie zelene: Predĺženie prívodného potrubia pitnej vody do obce Chorvátsky Grob – Čierna voda, december 2006

 

2005

  • Sadovnícke hodnotenie, Bytový dom – Cesta na Kamzík, Bratislava, február 2005
  • Sadovnícke hodnotenie, Karloveské rameno – cyklotrasa a príjazdová komunikácia, Bratislava, február 2005
  • Sadovnícke hodnotenie, Bytový komplex „Malý Dunaj“ Kazanská ul. Bratislava, marec 2005
  • Sadovnícke hodnotenie, Obytný súbor Senec –Tehelňa, jún 2005
  • Sadovnícke hodnotenie, dokumentácia pre súhlas na výrub drevín, Istrochem a.s., Bratislava, jún 2005
  • Sadovnícke hodnotenie, Devín – Lomnická, jún 2005
  • Sadovnícke hodnotenie, Apartmán park Bratislava Lehotského ul., júl 2005
  • Regenerácia centrálneho verejného priestoru mesta Stupava, dendrologický prieskum, júl 2005
  • Stavba „Likvidácia a zabezpečovacie opatrenia na odstavenom ropovode DN 500 v okrese Bratislava II“, dokumentácie pre súhlas na výrub drevín, júl 2005
  • Revitalizácia rekreačnej chatovej osady a lyžiarskeho zariadenia v Bystrej, inventarizácia a spracovanie dokumentácie pre súhlas na výrub drevín, august 2005
  • Sadovnícke hodnotenie, Fazuľová – Radlinského ulica Bratislava, september 2005
  • Sadovnícke hodnotenie, Fazuľová ulica Bratislava, september 2005
  • Sadovnícke hodnotenie, Karloveské rameno cyklotrasa a rozšírenie Botanickej ul., Bratislava, september 2005
  • Sadovnícke hodnotenie, SNG, Bratislava, november 2005
  • Sadovnícke hodnotenie zelene, dopravné pripojenie na cestu I/50 Zvolen, november 2005
  • Komunikácia Vlárska Bratislava – MČ Nové Mesto, dendrologický posudok pre výrub, november 2005

2004

  • Obytný súbor SOLIDUS – Krajná ulica, Bratislava, Január 2004
  • Obytný súbor Senec – Tehelňa – I. a II. etapa, 2004
  • Nákupné centrum URBICOM – Partizánske URBICOM, a.s., 2004
  • Karloveské rameno – obytný súbor, 2004
  • Karloveské rameno – cyklistický chodník, 2004
  • Prestavba a dostavba kúpeľného komplexu Hviezdoslav – Štrbské Pleso, 2004
  • Trnavainvest dodávateľský park, 2004
  • Skladové, obchodné a administratívne priestory EVEREST, 2004
  • Bytový dom Bratislava – Račianska ul., 2004
  • Rekonštrukcia vodnej veže, 2004
  • LIDL – Predajňa potravín – Topoľčany, 2004
  • Sektor III. Zástavby – Rožňavská/Tomášikova ul. Bratislava, 2004

2003

  • DNV Logistic park, 2003

2001

  • DNV Logistic park, 2001